ADVANCED

TESTING OFFICE ADVANCED KONULARI

Conquer English
ADVANCED

"Clauses / Cümlecikler "

Noun / Ad cümlecikleri oluşturan bağlaçlar ;

how, that, where,what, when,who, why, whose, how long

1  WH clauses

I want to know

I wonder

I find out 

I know

I don't know

gibi özne, yüklem ve ondan sonra -wh cümleciği ile yapılan cümleler ;

I want to know who is volunteer. / Kim ( in ) gönüllü olduğunu bilmek istiyorum.

I want to know what her plan is. / Onun planının ne olduğunu bilmek istiyorum.

I don't know when he will come back. / Onun ne zaman geleceğini bilmiyorum.

I wonder what they need now. / Şimdi neye ihtiyaçları olduğunu merak ediyorum.

I want to know whose suggestion will be taken into consideration. / Kimin önerisinin göz önüne alınacağını bilmek istiyorum.

I know who that woman is. / O kadının kim olduğunu biliyorum.

 

I am living with my friends in the city where we were born ./ Arkadaşlarımla, doğduğumuz şehirde yaşıyorum.

I am  I'm studying 2 languages at the moment but I wonder when I can fluently speak two of them

/ Şu anda iki dil çalışıyorum fakat iki dili de akıcı bir şekilde ne zaman konuşabilirim merak ediyorum

 

2  With Adjective

it is not clear .../ açıkdeğil

It  is clear  .../ açıkki

It is not certain

It is not clear what she needs. / Ne istediği açık / belli değil.

It is not clear how he will suspend the new employee. / Yeni işçiyi nasıl görevden uzaklaştıracağı açık değil.

It is not clear where the matter lies. / Sorunun nerede yattığı açık değil.

It is not certain why/ when he will take over the section. / Bölümü neden/ ne zaman devralacağı belli değil

 

3 "To be " fiilinden sonra ad cümlecikleri ;

 

What is not clear is when he will take over the section. / Bölümü ne zaman devralacağı belli değil./ Belli olmayan, onun bölümü ne zaman devralacağı.

What is not known is why he treates us like that. / Bilinmeyen, onun bize neden böyle davrandığı

What is not clear is what she needs. Açık olmayan onun neye ihtiyacı olduğu.

 

4 Bu 3 bölümde de görülen , -wh ile verilenler genel cümlenin nesnesi olmaları. Şimdi ise - wh cümleciklerini başa alarak özne görevinde kullanabiliriz ;

 

What she needs is not clear. / Ne istediği açık değil.

Where he is going is not known / Nereye gittiği bilinmiyor.

Who that woman is is not known. Kadının kim olduğu bilinmiyor. / to be = is fiilinin kullanımına dikkat edin. 1. is  'e kadar cümlenin öznesi " who that woman is " .

Whatever she knows seems important. / Her ne biliyorsa önemli görünüyor. ( Seems'e kadar olan bölüm özne konumunda)

When she comes around us is not known. / Bize ne zaman uğrayacağı bilinmiyor.

Why he stated his attitude against us is out of question anymore. / Bize karşı davranışını neden ifade ettiği artık mesele değil.

 

5 That clauses / ki cümlecikleri

Sıkça kullanılan bir bağlaçtır. Bazan cümleden çıkarılarak da kullanılmayabilir.

He knows ( that ) I will help him. / Biliyor (  ki ) ona yardım edeceğim.

I am sure ( that ) we will win the competition. / Eminim ki yarışmayı kazanacağız.

He claims ( that ) he saw the accident. / Kazayı gördüğünü iddia ediyor.

Our opinion is that they are trustful people. / Bizim düşüncemiz onların güvenilir olduğu.

That başa getirilerek cümlenin öznesi olabilir. 

 

That he warned us  interested me ! Bizi uyarması ilgimi çekti.

 

6 Whether Clauses 

Sorgulama cümleleri. fiillerden sonra " if " de kullanılabilir. " or  not " da kullanıllabilir ancak çıkarılabilir de.

I need to know whether ( if ) they will visit us or not. Bizi ziyaret edip etmeyeceklerini bilmek istiyorum.

It is not certain whether we will win or not. Kazanıp kazanmayacağımız kesin değil.

The teacher wonders whether the students will take care of the lesson or not./ Dersi dikkate alıp almayacaklarını merak ediyor

 

Örnek Sorular ; Mayıs KPDS

I don’t know how we are going to ____ the expected surge of immigrants into the country.

A)     run through

B)     cope with

C)    put out

D)    take down

E)    look over

 

Ülkeye beklenilen göçmen dalgalanmasıyla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorum ( HOW )

 

Örnek Soru 2 :

I am horrified at the turn things have taken and am convinced that he is ____ of much better treatment than that which he is receiving.

A)     rebutting

B)     deserving

C)    defending

D)    safeguarding

E)     indulging

Şu an aldığından daha fazla iyi bir muameleyi hakettiği konusunda ikna oldum ...(ve bu değişimle dehşete kapıldım..)

 rebut: (f) çürütmek; delillerle reddetmek / safeguard: (f) korumak / indulge: (f) müptela olmak, müsamaha etmek, (f )deserve : haketmek

comments powered by Disqus