ADVANCED

TESTING OFFICE ADVANCED KONULARI

Conquer English
ADVANCED

Bu Kuralları Öğrenerek Sınava Girin !

Revision Lesson 1

Adverbs and Tenses

Tense'ler ve Kullanılan Zaman Zarfları

Gramer konularında bazı ip uçları bizleri doğru sonuca götürür. Kelime bilgisi yetersiz de olsa işte buralarda konuya hakim olma işimizi kolaylaştırır. Conquerenglish bir kaç derste bütün KPDS konuları tekrar ettirecek. Kalemlerinizi hazırlayın. 

1 Tense ( zamanlar ) konusu sitemizde gramer başlangıç bölümünde okunabilir. Son okunanlarda da kolayca ulaşılabilir. Biz burada zamanların ip uçlarını vermeye çalışacağız.

 

IF CLAUSES / If Cümlecikleri / Şart Cümlecikleri

Type 1

" if " ile Geniş zaman ( meet, meets), virgülden sonra gelecek zaman ( will )

If I meet him at the school, I will tell the homework deadline. / Eğer onla okulda karşılaşırsam, ödevin son gününü söylerim ( söyleyeceğim. )

Type 2

" if " ile Past Tense ( saw ) , virgülden sonra " would ". ( Burada  var , )

If I saw her at the school, I would tell her the matter. / Görsem, sorunu ona anlatırım

If William was here, he would help us. / Eğer burada olsa (ydı ) bize yardım eder( di.) (Demek ki burada değil ve yardım edemez.)

Unutmamamız  gerekenönemlibir noktada şu ; If 'li cümlelerin 2. formunda Past kullanılsada olayherzaman Past 'a yanigeçmişereferansvermez. Aktardığıgerçek hayaliolduğu içingelecekzamanada refer edebilir ;

If the world was in ice, the life would be impossible. Eğer dünya buzla kaplı olsa ( ydı)  yaşam imkansız olur (du.)

Type 3

" if " ile had + v3 , virgülden sonra "would have v3 ) .   Burada gerçek dışı durumlardan bahsederiz. Verilen durumun zıddı sözkonusudur.

I f I had met him at the school last week ( eğer karşılaşsaydım / yani karşılaşmamış ), I would have told. ( Ona anlatırdım )

 

Different Forms with " IF " / Farklı Kullanımları

"If he should read this book, he will learn lots of things " cümlesini devrik olarak bazı sorularda görebiliriz ve yine " if " anlamı verir ;

Should he read this book, he will...........

Type 2' ve 3' de de aynı devrik kullanımı yapabiliriz;

Was William here, he would help us.

Had I met him at the school, I would have told

 

WISH CLAUSES IN ENGLISH / Dilek Cümlecikleri

1

Gelecek zamanda kullanılan " wish -dilek " cümlecikleri ;

I wish he would help us next week. / Keşke gelecek hafta bize yardım etse.

I wish they could pass the tournament. / Keşke turu geçseler.

She wishes her family could earn a lot this year. / Ailesinin bu yıl çok kazanmasını diliyor.

 

Dikkat edilirse, ikinci tümcede past olsa da anlam future ( gelecek ) . 

2

Genel bir anlam ( present ) içeren " wish cümlecikleri " ;

We wish they were in Manchester now. / Şimdi Manc.'de olmayı diliyor/ Keşke olsak

 I wish he could visit us every semester. / Keşke her dönem bizi ziyaret etse.

 

He wishes he were in Istanbul every  winter. / Her kış İst. olmayı diliyor.  ( Olay şu an gerçek olmadığından was yerine were kullanıldı )

I wish you were helping your mum. / keşke annene yardım etsen

3

Geçmiş anlamı ( Past ) anlamı veren dilek cümlecikleri ;

I wish I had studied my English Test last  week. / Keşke çalışsaydım ( Çalışmamış, hayali bir durum )

He wishes he could have visited the NouCamp stadium when he was in Spain. / İspanyada iken NouCamp stadını ziyaret etmeyi diliyordu. ( Ziyaret edemedi. )

 

ADJECTIVE CLAUSES / SIFAT CÜMLECİKLERİ

 

İsim tamlamalarından sonra kullandığımız bu cümlecikler,  ismi tanımak için ek bilgi veren kalıp ( defining relative ) ile tanımda gerekli olmayan  bilgileri veren ( non-defining relative ) kalıplar olarak da adlandırabiliriz.

Defining Relatives ( Tanımlayıcı )

İki cümle birleştirilirken isimleri ( isim tamlama ) tekrardan kaçınmak için who, which, that, whose, whom gibi bağlaçları kullanırız.

İnsanlar için = who zamiri ( - ki  )

A

The woman is a secretary. She types every day.

Şimdi bu iki cümleyi birleştirelim ;

The woman who types every day is a secretary. / her gün yazı yazan kadın bir sekreterdir.  İsim ( woman ) tekrar edilmedi.

B

I know the man. He is playing the guitar.

I know the man who is playing the guitar.

C The student can dance very well.  She was taken to the school dance competition last year.

The student who can dance very well was taken to…….

D

My brother  has passed his University test. He is only 18.

My brother who has passed his test is only 18. / Testi geçen kardeşim henüz 18 yaşında.

E

 The boy has a weapon in his hand. He is from  an African Tribe.

The boy who has weapon in his hand is from an African Tribe. / Elinde silah olan çocuk Afrika kabilesinden.

 

Hayvan ve Eşya için = WHICH, THAT ( He ikisi de birbirinin yerine kullanılabilir. )

A

Lion is an animal. It sleeps 13 hours a day. = Şimdi birleştirelim;

Lion is an animal WHICH / THAT  sleeps 13 hours a day. / Aslan günde 13 saat uyuyan hayvandır .

B This house belong to Mr Thampson. It is one of the oldest  building around.

The house WHICH / THAT belongs to Mr Thampson is one of the ……

C The plane that departs at 5.00 from London arrives to İstanbul at 8.00 a.m

Londra’dan kalkan uçak 8 ‘de İstanbula varır.

D

The burglar robbed  the bank which had 100 million dollar in the safe deposit box./ Hırsız kasasında 100 milyon doları olan bankayı soydu.

E The computer which / that cost 1000 L. To me was broken down. / 1000 L.Ya mal olan b.sayar bozuldu.

 

NESNE KONUMUNDAKİ RELATIVE PRONOUN

FOR PEOPLE

The woman who/whom  I helped was working an a mall. ( I helped a woman. The woman was working in a mall. )

Yardım ettiğim kadın bir markette çalışıyordu.

The passengers whom / who we warned wanted to see the captan. / Uyardığımız yolcular kaptanı görmek istedi.

The toursits who we took to Topkapı Palace were from England. / Topkapı’ya götürdüğümüz turistler İngiltereliydi.

FOR THINGS AND ANIMALS

The lion that / which we fed was 7 years old. / Beslediğimiz aslan 7 yaşındaydı.

The constitution that / which we wrote was agreed by all the association, too / Yazdığımız anayasa bütün dernekler tarafından da kabul gördü.

POSSESSIVE ( sahiplik ) FORM

I fought the boy whose dog bit me. / Köpeği ısıran çocukla kavga ettim.( Çocukla kavga ettim ki onun köpeği beni ısırdı.)

A man wanted to earn more money. His wife promised to help him.

A man whose wife promised to help him wanted to earn more Money.

Karısı ona yardım etmeye söz veren adam daha çok para kazanmak istiyordu.

“Of “ ile

The cat is very cute. The keeper of the cat is a young girl.

The cat the keeper of which is a young girl is very cute. Bakıcısı genç bir kız olan kedi çok tatlı.

The story book of which I didn’t like has really hard gramer to understand.

Beğenmediğim kitabın anlamak için zor bir gramer yapısı var.

 

Preposition alan

The teacher who / whom / that we heard much about is a young and friendly teacher.

Hakkında çok şey duyduğumuz öğretmen genç  ve  cana yakın bir öğretmen.

 

The Minister that / who we took a lot of advice from is Minister of Educaiton.

Çok tavsiye aldığımız bakan Eğitim bakanı.

 

WHY

We don’t know the reason why he rejected us. / Bizi neden reddettiğini bilmiyoruz.

The reason why John left our school was glaze / secret. John’un okulumujzu terk etme sebebi gizliydi / sırdı.

 

WHERE

Yer durumu birdirirken at which, on which, in which getirilir.

The city in which I was born is İstanbul. İçindedoğduğum / doğduğumşehirİst.dur.

The school at which the chess tournament was held is Konuk College.

Satranç turnuvası yapılan okul Konuk Kolejidir.

 

WHEN

Zaman bildiren adlardan sonra da at , on ve in which kullanılır:

I never forget the day on which we became champion./ Şampiyon olduğumuz günü unutmuyorum.

Don’t remind me the day in which I did very bad at English exam./ İngilizce sınavımın kötü geçtiği günü hatırlatma.

 

NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES

İsim hakkında ek bilgi veren ve esas cümlecikten virgülle ayrılan cümlecikler. Cümleden ayrıldığında anlamı bozulmaz.

 

İzmir, which is the 3rd biggest city in Turkey, is suffering from the water interruption.

Türkiyenin 3.büyük şehri olan İzmir su sıkıntısı çekiyor.

 

Alexander Fleming, who discovered penicilin, helped millions of people around the world recover from infections.

A.F, ki penicilini buldu, milyonlarca insanın enfeksiyondan kurtulmasına yardımcı oldu.

 

Percy Laboran Spencer, who was a self-thought engineer , discovered the radio signals.

 

Belirteçler ve “of Which/whom “

Of which/whom, some of which/whom , most of which/whom, all of which / whom

 

His new friends, many of whom like Geography more, are rather successful.

Ek bir bilgi veriliyor. Pekçoğu coğrafyayı daha çok seven arkadaşları, çok başarılı.

 

Her lessons, a few of which are difficult, need nodge to pass.

Birkaçı zor olan derlerine geçmek için biraz dürtü lazım.

 

Örnek KPDS sorusu 1

 

There are situations ____ the best way to heal the patient is to help him live peacefully.

A)     from where

B)     in that

C)    whence

D)    for whom

E)     in which

whence: (z) nereden; nereli; den, dan; yere; sebepten

Çözüm ; İçinde hastaya, iyi davranmanın en iyi yolu olan durum ( situation ) bahsediyor. "is " 'e kadar olan bölüm tümcenin öznesi konumunda ve "situation "kelimesi için bir tanım verilmiş: in which" the best way .....

 

Örnek KPDS sorusu 2 ;

 

David Dickson's new play is a fairy-tale romance, ____ a pregnant woman searches for the father of her child during a torrential rainstorm.

A)     who

B)     by whom

C)    that

D)    in which

E)     whose

 

Defining relative clause olarak burada, nesne olan fairy-tale romance için bir tanım verilmiş. Oyun olduğu için "who " yerine

"which" kullanmamız gerekir. 

 

Örnek KPDS sorusu 3

 

Could this possibly be the firm’s new buyer ____ reputation, if we are able to believe the newspapers, is not quite what it should be.

A)     whom

B)     which

C)    whatever

D)    what

E)     whose

 

Çözüm : Şirketin alıcısının possessive ( sahiplik - onun ünü ) bir durumundan bahsediyor. Kişiler için tanımlayıcı sıfat cümlesi için sahiplik zarfımız " whose " olmalı

Tense Revision ve Kullanılan Zaman Kavramları 1

Bu zaman zarflarını gördüğümüzde örnekleri verilen zamanlar olduğu anlaşılmalıdır.

always / daima =  Present P, Present S. , Future = He has always helped me ./ He always cooks his meal alone./ He will always remember the old days.

Ago / önce / past = He left here half an hour ago.

in / de , da = he came to İzmir in 2000.

Currently / halen, şimdi  = The matter about the water interruption is being discussed.

For / dir, dır / past, perfect ve present tense’ler = I have been living in İst.for 3 years

I worked in İstanbul for 5 years from 2000 to 2004

I study for Maths 5 hours a day

At the moment / now / at present ( şimdi )/ present continuous = We are studying for our exams at the moment.

My mum is cooking our meal at present

Since / den beri / Present Perfect = He hasn’t done his homework since she came here.

Recently / Son zamanlarda / perfect tense/ past tense = The goverment hasn’t made any proper changes recently. / The government recently started a new argument about the rates.

 

To be continued….

comments powered by Disqus