ADVANCED

TESTING OFFICE ADVANCED KONULARI

Conquer English
ADVANCED

Prepositon and Nouns / out of luck : şanssız

KPDS 'de edat ( prepositon ) ve isim ( noun ) bir araya getirilerek oluşturulan kalıplar :

on a diet / diyette olma

on a trip / gezide

on average / ortalama

on board / gemide, gemiye,uçakta

on guard / uyanık, hazır

on foot / yayan, yürüyerek

on a cruise / gemi ile seyahatte

on hold / beklemede

on occasions / sebebe göre, gerektiği zaman

on business / işinde

on fire / yanmakta

on order / siparişe göre, sipariş üzerine

on strike / grev ( de )

on an expedition / seyahatte, seferde

on the phone / konuşma hailnde,  telefonda

on time / vaktinde

on the increase / artış halinde

on application / uygulamada, başvuru üzerine

on the whole / her şey hesaba katarak

In

in turn / sırayla

in cash / nakit

in vain / boşuna , boş yere

in a hurry / acele, acele ile

in pieces / paramparça , parçalar halind

in general /  genel olarak

in captivity / esaret altında

in order / sırayla, sıralı, düzenli

in bulk / toptan, ambalajsız

in a moment / ani , hemen

in common / ortaklaşa

in debt / borç içinde, borçlu

in pain / acı içinde

in progress / gelişmekte

in sight / gözle görünürde

in short / kısaca ( sı )

in advance / önceden, önce

in the end / sonunda

in tears / ağlayarak

in charge of / sorumlu, yükümlü

in the circumstances / durumlarda, debdebede

in demand / aranılan, rağbette

in fashion / moda

in particular / bilhassa, özellikle

in the suburbs / banliyölerde, gecekondularda

in person / şahsen

in my opinion / bana göre, fikrime göre

in general / genelde

in conclusion / sonuç olarak

in error / hatalı

in trouble / başı dertte

in time / sırası gelince, zamanında, zamanla

out of 

 

out of date / moda dışı

out of fashion / demode

out of print / bitmiş baskı

out of breath / nefes nefese

out of danger / tehlikede olmayan / atlatmış

out of work / çalışamaz halde

out of tune / uyumsuz

out of sight / görüş dışında

out of reach / erişilemeyen, erişilmez

out of question / olanaksız, konu dışı

out of luck / şanssız

out of debt / borçsuz

out of order / düzensiz, karmakarışık

out of place / yersiz, uygun olmayan

out of practice / pratiğini kaybetmiş, 

out of control / kontrol dışı

comments powered by Disqus