UPPER - INTERMEDIATE

TESTING OFFICE UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Word List / Unit 1 / Lesson 1

Unit 1

FCE öğrencilerinin sor(ul)abileceği sorular ;

What do you work for ?
What do you study ?

FCE ( first certificate exam )öğrencileri " work " ile " study " kelimeleri arasındaki
 farkları bilmek zorundadırlar.

Work ; bir meslek ya da iş ile ilgili yapılan faaliyet / çalışmak
Study ; bilgi edinme ve öğrenme aktivitesi

Work ;

Are you employer or worker ? / Sen işveren mi, işçi misin ?
How long has he been working in his job ? / İşinde ne zamandır çalışıyor ?
What do you like about your job ? / İşinle alakalı neyi seviyorsun ?
What is your future plan for your job ? Gelecek planın ne ?

Study ?

What are you studying for ? / Ne için çalışıyorsun ?
What are your ambitions for the future in your study ?
 Çalışmanda hırsların/tutku neler ?

Sorulabilecek sorularla ilgili ip uçları ve soruları ;

biggest problem ; What is your / her / his biggest problem studying French ?
books / read ; What books have you read in French ?
How often / speak ; How often do you speak French / English / German ?

FCE sınavları için bilmemiz gerekli temel kelimeler ;

1
Amuse / ı'mjüz / ; To make somebody to laugh or smile / eğlendirmek, güldürmek
Amuse kelimesinden türeyebilecek kelimeler ;

Amused ; eğlenmiş , neşelenmiş, bir şeyin eğlendirici olduğunu düşünme

We were all amused at her story. Onun hikayesiyle hepimiz eğlendik.

amusement ; eğlence, eğlenme hissi

He couldn't hide his amusement for his dancing.

amusement arcade ; eğlence çarşısı
amusement park ; lünapark

amusing ; eğlenceli, komik

2

bore ; birini sıkmak, bunaltmak

I am not boring you , I hope / Umarım seni sıkmıyorumdur.

Is he boring us with his speech ?
bored ; sıkılmış, bıkkın
boring ; sıkıcı
boredom ; sıkıcılık durumu

What can I do to relieve the boredom ? Sıkıcılıktan kurtulmak için ne yapmalıyım ?

3

compromise ; uzlaşmak

After long talks, two sides reached the compromise. Uzun konuşmalardan sonra iki
 tarafta uzlaşmaya vardı.

In every relations , we must make compromises. / Her ilişki de, uzlaşmaya varmalıyız.


4

desire ; arzu etmek, istemek, dilemek

I am feeling strong desire to return my ex-job. Eski işime dönmek için güçlü bir isteğim var.
He has no desire to discuss the matter. Sorunu tartışmak için isteği yok.
We desire health and happiness. Sağlık ve mutluluk dileriz.,

comments powered by Disqus