BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Temel Seviyede Geçmiş Zaman

ELEMENTARY / PAST SIMPLE / Geçmiş Zaman

 

Geçmiş zamanda bazı örnekler :

I walked to the school yesterday . Dün okula yürüdüm.

He watched " Madagascar 2 "last year. Madagascar 2 ' yi geçen yıl izledi.

She finished her project last week. Projesini geçen hafta bitirdi.

 

Yukarıdaki örneklerde fiilleri -ed son eki ile geçmiş zamanda kullandık.

Türkçe'de "di,dı " anlamı katar. Past Tense 'de bütün öznelerde fiilin 2.halinin kullanımı değişmez.

Yani I,you,we,they,he,she,it özneleri için fiili aynı şekilde kullanırız : I cleaned ( temizledim )- he cleaned ( temizledi ) gibi.

Past Tense cümle kurarken zaman ifadeleri kullanmak önemlidir : Last ( geçen ), in ( tarihlerde ), at ( saatlerde ), ago ( önce ) ilk başta öğrenilmesi gerekli ifadelerdir.

İngilizcede Past Tense cümle yapısında fiilleri düzenli ( regular ) ve düzensiz ( irregular ) olmak üzere 2 şekilde kullanırız. Zaman kavramları 2 kullanım için de aynıdır.

  • Düzenli Fiiller
  • Düzensiz Filler

Düzenli ( Regular ) Fiiller :

Fiilin sonu sessiz ile bittiğinde – ed gelir :

 

Walk               walked   ( yürüdü )

Clean              cleaned   ( temizledi )

Play                 played     ( oynadı  )

 

Fiilin sonu sesli ile bittiğinde – d gelir :

 

Like                liked  ( sevdi )

Live                lived  ( yaşadı-oturdu )

Love               loved  ( sevdi-aşık oldu )

 

Fiilin sonu – y ile bittiğinde  - ied gelir:

 

Carry            carried   ( taşıdı )

cry                cried      ( ağladı )

try                 tried       (denedi-uğraştı )

fry                 fried       ( kızarttı )

dry                dried       ( kuruttu )

 

Fiilin sonu bir sesli,bir sessiz ile bittiğinde past hali duble ( çift ) olur:

Stop             stopped

hop               hopped

 

GRAMMAR IN ACTION

I lived in İstanbul from 2000 to  2005. ( 2000'den 2005' e kadar İstanbul'da yaşadım - oturdum )

I was a worker when I lived in İzmir. ( İzmir’de yaşarken işçiydim. )

I dried the clothes in the machine at 9.00.

 

 Düzensiz Fiiller :

 1. İngilizcede pek çok fiil düzensizdir yani fiili geçmiş zaman yaparken başka bir formda kullanırız. Düzensiz fiillerdeki gibi –ed getirmeyiz. Elementary , Pre-Intermediate seviyesinde 90'a yakın Irregular Fiil bilmek durumundayız. Bunları Pre-Intermediate bölümündeki  makalede bulabilirsiniz ( Bknz.Irregular Verb List- Past Tense Nasıl Çalışılır )

 

Subject   +  v 2   +  Object

I                 saw        him        yesterday  .  ( Dün onu gördüm. )

 

Eğer dikkat edilirse "see-görmek " fiili " saw " olarak past tense'e dönüştü. Bazı yaygın düzensiz fiiller :

go went ( gitti )
drink drank ( içti )
eat ate ( yedi )
break broke ( kırdı )
buy bought ( satın aldı )

I went to the cinema yesterday.( Dün sinemaya gittim )

I drank too much sprite. ( Çok fazla sprite içtim)

I ate too many grapes.( Çok fazla üzüm yedim )

I bought a T-shirt last week. ( Geçen hafta T-shirt satın aldım)

I broke my leg last week.

( Türkçe anlamını tahmin ediniz. )

 

 

 

Cevap : (Geçen hafta bacağımı kırdım)

comments powered by Disqus