UPPER - INTERMEDIATE

TESTING OFFICE UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE
FCE Cambridge First Certificate Exam 1

Cambridge FCE Esol Examination 1.Ders

Aşağıdaki cümleler, genelde Cambridge Esol öğrencilerinin yapabileceği yanlışlar. Lütfen doğrularını yazıp check edelim.

Correct the mistakes in Questions 1-5 below

1 She just finished her homework ?

2 Are your classmate Hakan like being in friend parties ?

3 How many do you pay for the rent for your car last year ?

4 I'd love to coming now, but I work on my Spanish Grammar.

5 The sun shines very brightly.

 

Answers :

1 Has she finished her homework yet ?      Cümle Perfect Tense olduğundan "just "yerine " yet " , "she ve he" için perfect yardımcı fiili olan " has " 'i kullanmamız gerekiyor.

2 Is your classmate............................. ?    Özne 3. şahıs olduğundan 3.tekil şahıs yardımcı fiili "is" ile sormamız gerekiyor. 

3 How much did you pay for the rent for your car last year ? Burada 2 yanlış var. 1.si ücret sorarken "how many " değil de " how much " ile sorarız. 2.si ise geçmiş zaman yardımcı fiili " did " kullanırız çünkü cümlenin sonuna dikkat : last year.

4 I'd love to come now, but I am working on........................  .    " Would " ( 'd ) yardımcı fiili olduğundan fiil 1.hali ( come) ile kullanılır. Gramer çalışması da şu anda yapıldığından " working = şimdiki zaman tercih edilmeli.

5 The sun is shining....   .   Güneşin şu anda parladığından bahsettiği için şimdiki zaman = shining

comments powered by Disqus