BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

PREPOSITIONS OF PLACE / YER EDATLARI / in,at,on / "The birds areon the tree branch."

PREPOSITIONS / ELEMENTARY

EDATLAR     

İngilizcede temel edatlar : ( Yer edatları : prepositions of place )

in-at-on

I am in the garden now.  ( Şimdi bahçedeyim. )

I will be at the station at 10.00.Right ?( Saat 10.'da istasyonda olacağım, tamam mı ?

My books are on the sofa. ( Kitaplarım kanepenin üzerinde. )

AYRICA ;

IN

 • Cadde , şehir ve bölge isimlerinde “ IN “ :

He lives in Güzelyalı street /  in Karşıyaka /  in İzmir.( Güzelyalı'da yaşıyor. )

We live in the north of Gaziantep.

 • Oda , kapalı yerler için “ IN “

 in the room, in the fridge, in the cupboard, in the school canteen

AT

 • Adress verirken, ev ,iş, okul, üniversite, havaalanı, süpermarket , hastane  için  “ AT “ :

I live at 7447, Zübeyde Hanım Street.

I was at home yesterday

Not : Öğrenciler genelde” home ile house” kelimesinde edat kullanımını karıştırırlar. House “ in “ ile kullanılır kapalı bir yeri ifade ettiği için.

Janet was at the university last week to take his final exam. ( Son sınavı almak için geçen haftaüniversitedeydi )

She waited for me at the airport.

I am in the hospital now because I will be vaccinated soon.

ON

 • Katlar ve yüzeyler  için “ ON “

We live on the first floor.( Birinci katta oturuyoruz. )

The key on the table is mine.

There are ten  books on the table.

They  are walking on the pavement. ( Kadırımda yürüyorlar. ) 

Şimdi bu bilgileri tobloda gösterelim :

Prepositions of Place: at, in, on

Genelde kullanım şöyledir :

 • in : ENCLOSED SPACE ( kapalı alanlar )
 • at : POINT ( belli yerler,noktalar )
 • on : SURFACE ( yüzeyler )

 

at in on
BELLİ BİR NOKTA KAPALI YERLER YÜZEYLERDE
at the bus stop in the garden on the ceiling
at the corner in İzmir on the wall
at the top of the page in Turkey on the cover
at the door in a car on the door
at the entrance in my pocket on the carpet
at the end of the road in my wallet on the floor
at the crossroads in a building on the menu
at the front desk in a box on a page

Look at these examples:

 • Hakan is waiting for you at the bus stop. ( Hakan otobüs durağında bekliyor. )
 • The post office is at the end of the street.
 • My train stopped at Central station .
 • When will he arrive at the office?
 • Do you work in an office?
 • I live in Ankara.
 • Where do you live?    -  I live  in İzmir.?
 • The prices on this menu is too expensive.
 • There are a lot of posters on the wall.
 • I live on the 6th floor at 5th Street in İzmir

Not :standard expressions of in, at, on

at in on
at home in a taxi on a bus
at school in a car on a plane
at work in a helicopter on a train
at university in a boat on a ship
at reception in an elevator on a bicycle, on a motorbike
at the college in a row on a horse
at the bottom in the sky on television
at the side in the newspaper on the way
at top in Cambridge Street  on the left right

to

We use "to" to show movement such as go and come 

Gitmek ve gelmek gibi hareket bildiren kelimelerle kullanılır.

Alex goes to school on foot. ( Okula yürüyerek gider. )
She came back to the shop. ( Mağazaya geri geldi. )
Are you coming to the meeting tonight ? ( Bu akşam toplantıya geliyor musunuz ? )

comments powered by Disqus