PRONUNCIATION

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
PRONUNCIATION
Karıştırılan Kelimeler /I am going to make a cake

Lesson 1

En çok karıştırılan  kelimelerden olan  " make ve do " ve "lend , borrow ve loan " üzerinde duracağız.

Make :/Meyk /yapmak, meydana getirmek. Parçaları bir araya getirerek yeni bir şey üretmek, inşaa etmek

I am going to make a cake for the guests tonight. Bu akşam misafirler için kek yapacağım.

Evle alakalı işlerde de " make " kullanılabilir ;

make the bed, please. Yatağını yap , düzelt lütfen.

She will make the meal for us tonight. Bu akşam yemeği o yapacak.

Make aynı zamanda sabit değişmez ifade ve kararlarda da kullanılır

Make a suggestion / öneri yapma, getirme

Make a decision / karar verme

Make mistake / yanlış yapmak

 

Do : Du: / yapmak, daha çok " do " bir aksiyonu ifade eder. "do" ile yeni  bir şey elde etme anlamı yoktur.

What are you going to do tonight ? Bu gece ne yapacaksın ?

Please do your homework. Lütfen ödevini yap.

Do the housework / ev işlerini yapma.

Do your job. / işini yap

Do the dishes / bulaşıkları yıkama

 

Lesson 2

Lend ; / lend / Ödünç vermek . Lender / ödünç veren

Birine bir nesneyi bir süreliğine başkasının kullanımına sunmaktır. 

I lent him the mobile for the day. Telefonumu ona ödünç verdim.

Bankanın ödünç vermesi kar koyması ile olur.

 

Borrow : / borıuw / ödünç almak,  borrower / ödünç alan

Bir nesneyi belli bir süreliğine başkasından alma isteği.

Can I borrow the mobile for a while ? Kısa süreliğine telefonunuzu alabilirmiyim ?

Ayrıca finansal bir kurum tarafından belli bir oran usülü , geri ödenmek üzere para verilmesidir.

She will have to borrow 50 thousand Lira for the house that she wants to buy. / Satın alacağı eve için 50 bin lira almak zorunda.

 

Loan / lıun /borç , ödünç verme ( AE )

Bir kurumun ya da kişinin geçici süreliğine verdiği belli bir miktar para.

The bank -loan 's interest is too high.  Bu bankanın kredi / borç kar oranı çok yüksek.

Ayrıca " loan " Ame Ing'de , lend yerine de kullanılabilir ( ödünç vermek )

 

I loaned him the mobile phone. / Ona telefonumu ödünç verdim.

comments powered by Disqus