PRONUNCIATION

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
PRONUNCIATION
Pronunciation / Telaffuz, Lesson 1

İngilizcede sesli harfler ve çıkardığı sesler . Sık sık sözlük kullananlar ve telaffuza önem verenler için önemli bir ders. Çünkü sözlüklerde kelime girişlerinden hemen sonra parentez içindeki semboller o kelimeyi nasıl okumamız gerektiğini gösterirler.;

 

a  harfinin çıkardığı farklı sesler. 

/ ei /        share, care, dare, name , table, make, snake  / şheir , keir / deir , neim , teibl , meik , sneik /  . "r" sesinin az çıkarıldığına dikkatediniz.

/ ?/        a ve e'nin birlikte okunduğu sembol. Açık telaffuz edilen " a " sesi.  /  apple , hat , cat , actor , manner, factor , black / ?pıl,h?et,k?t

/ o: /       uzun (o) sesi / ball, small, warn, hall .  /Bol/ değil de / bo:l /  Sözlükte iki nokta uzatmayı işaret eder

/ ? /        a ile (o) sesi arası. / what, want, dog,/ v?t, v?nt   

? /        ı  sesi. / alarm, , away  / ?'larm, ?vei,

/ a: /       uzun a sesi. / glass, dark, star, ask , / gla:s, da:rk, sta:r /

 

i harfi .

/ i /       Kısa i sesi.  / six, tip, hill, is, it, silly / six, tip, iz, it, sili /

/ ai /     ay sesi. / kind , ice, white, bite / kaind, ais, wait, bait /

 

o harfi

/ ou /   o ve u sesi. / home, note, rope, nose, know, no, cold / houm, nouz, kould,

/ ? /     o ve a sesi. / top, soft, often, box, wrong / s?ft, t?p

/ au /   a ve u sesi. / town, how, now, cow, /  kauv, hauv, nauv

/ u /     kısa u sesi. / foot, look, book, / fut, luk, buk

/ ? /    kısa a sesi. / flood, blood / flad, blad

/ ?: /    uzun o sesi. / door, floor, bought, brought / d?:r, fl?:r ,

 

u harfi

/ ?:/   ö sesi. / turn, hurt, burn, burst / törn, hört /

/ a /    kısa a sesi. Bu sesi sözlüklerde bazan / ? / sembolü ile görebiliriz./ uncle, much, up, run, jump,jungle, luck/ ankl,maç,ap

/ u /    kısa u sesi. / push, full, put / put,puş,ful

/ j /     y sesi. / university, union, / jünivö:rsiti / ( Türkçedeki y sesi ile başlar ),  jünion ( yünyın )

 

Sonda kullanılan / y /  harfi.

/ ai /    ay sesi.  try, sky, dry, fry, shy, by / trai, skai, drai, frai,

 

 

İkinci ders , consonant yani sessiz harfler ve çıkardıkları sesler ile ilgili olacak. 

comments powered by Disqus