PRONUNCIATION

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
PRONUNCIATION

Allow : İzin vermek

It means to accept a form of action, behaviour.     Bir aksiyonun ya da bir davranışın yapılmasına/mamasına onay , izin vermek/ memek.

My father doesn't allow me to go out after 10.     Babam saat 10'dan sonra dışarı çıkmama izin vermiyor.

Some schools don't allow students to wear their own clothes.  Bazı okullar öğrencilerin kendi kıyafetlerini giymelerine izin vermiyor.

 

Let : İzin vermek

It means the same as " allow " but" let" is more informal.      Daha resmi olmayan durumlarda kullanıyoruz.

Let me finish my work.   İşimi bitireyim.(İzin ver de bitireyim )

My little brother doesn' let me do my homework...    Ödevimi yapmama iizn vermiyor.

 

 

Permit 

It  is more formal than " allow " and it is alternative to " allow".   Yukarıda kullanılan " allow " fiilinin daha resmi kullanımıdır.  Ona alternatif olarak kullanılır. Daha çok " passive - edilgen "

kullanılır.

Cheating is not permitted in the exams.     Sınavda kopyaya izin verilmez. 

I took permission from the head master to go to doctor.     .......İzin aldım..

I was given a permission to watch the training.    Antremanı seyretmeme izin verildi. ( Ben izin verildim )

comments powered by Disqus