PRONUNCIATION

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
PRONUNCIATION

WORD POWER/CONFUSING WORDS

What are the differences among the words below ?

( Aşağıdaki kelimeler arasındaki farklar nelerdir?)

  1. Advise
  2. Suggest
  3. Recommend

 1. ADVISE

  • “ Advise” öğüt vermek tavsiye anlamına gelir.

“ Her mother advised him to be polite to his friends.”

Annesi, arkadaşlarına karşı kibar olması konusunda öğüt verdi.

  • Bilgilendirmek anlamına da gelir.

“ The head master was advised of the true information of the investigation “

Müdür,  soruşturma konusunda doğru bilgiyle bilgilendirildi.

2. SUGGEST

  • Önermek anlamına gelir.

“Jane suggested that we go to the pool.”

Jane havuza gitmemiz konusunda öneride bulundu.

  • Birini ya da bir işi özel bir amaç için önermek.

“The Prime Minister suggested him for the ministery of education. “

Başbakan onu Eğitim bakanı olarak önerdi.

3. RECOMMEND

  • İyi olduğu düşünülen bir şeyi önermek, yapılması konusunda ısrarla tavsiye etmek.

“ Which theatre do you recommend ?

Hangi tiyatroyu tavsiye edersin?

“ Remommend me a good holiday type”.

İyi bir tatil öner.

 

Lesson 2

1. Capacity

to have a talent to do something. ( bir şey yapmaya yeteneği olma. )

Pronunciation:/ kı’paesıti /

Teacher’s note: “capacity” daha çok doğuştan sahip olunan yeteneklerdir.

e.g.    He has got a big capacity to remember what he hears.

Duyduğunu hatırlamada büyük kapasitesi var.

2. Ability

skill and power to do something. ( güç ve yetenek. )

Pronunciation:/ ı’bılıti /

Teacher’s note: “ability”, sonradan elde edilen yeteneklerdir.

e.g.      His ability to remember the words is very immense.

Kelimeleri hatırlama yeteneği muazzam.

comments powered by Disqus