PRONUNCIATION

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
PRONUNCIATION

İngilizcede Sıkça Karıştırılan Kelimeler

 1. I , me
 2. emigrant, migrant
 3. deserts, desserts
 4. since, for

 

Lesson 1

" I "  and " me "

Subject Pronoun olan " I -ben "ile object Pronoun olan " me -beni" genelde karıştırılır.

For example :

 • My brother and I are flying to the USA tomorrow. ( Kardeşim ve ben yarın Amerika'ya uçuyoruz )

Burada neden " me " kullanmayız ? Çünkü " I " özne konumundadır. " me " ise nesnedir.

 • The head master of English Department gave the " Best of the week " award to me.

Lesson 2

 

 • What's  “ emigrant “ ? 

It means “- person who leaves the country to live in another country on a permanent basis.

Turkish ; göçmen

(kalıcı sebeplerden dolayı bir ülkeden başka bir ülkeye giden,ülkesini terk eden.)

 • What’s migrant ? ( göç eden- göçmen )

“ migrant “ is word that refers to a process of move of people,birds or other animals between countries on temporary reasons.

( geçici sebeplerle insanlar ve hayvanların göç etmesi.)

Lesson 3

2. desert and dessert

 • Desert / dezıt / large area that is dry and barren. 

Turkish :  kuru ve çorak geniş alan, çöl

e.g. the Sahara Desert.

 • Dessert / dızö:t / the sweet at the end of meal.

Turkish :yemek sonrası verilen tatlı      

Not : Telaffuzlara dikkat ediniz.              

Lesson 4

Karıştırılan basit kullanımlardan biri de “ since “ ile “ for “ dur.

 • since– ( den beri )

if the starting point is given (two o'clock, last Friday, 1999)

I have been learning English since 2000.

“ 2000 den beriİngilizce öğreniyorum”


 

 •  for – ( dir-dır )

 if the period of time is given (twenty minutes, two days, one year)

I have been studying for my next exam for an hour .

“ bir saattirbir sonraki sınavıma çalışıyorum.”

comments powered by Disqus