EXAMS / QUIZES

ELT EXAMS / QUIZES KONULARI

Conquer English
EXAMS / QUIZES

Proficiency Sınavı ve Örnekleri

Proficiency sınavı üniversitelere yeni gelen öğrencilerin İngilizce seviyesinin bölümlerde okuyabilmek için yeterli olup olmadığını ölçen sınavdır. Her üniversitenin sınavda istediği İngilizce seviyesi farklıdır. Tüm üniversitelerde TOEFL geçerlidir. TOEFL'dan alınması gereken notu gene üniversite belirler.

Bilkent Üniversitesi,İstanbul Teknik ÜniversitesiOrta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kendileri sınav yaparken; TOEFL ile geçmek isteyenlere TOEFL CBT'den 203, TOEFL İBT'den 74 alma zorunluluğu koymuştur. Koç Üniversitesi ise kendi sınav yapmamaktadır. Onun yerine TOEFL sonuçlarını dikkate almaktadır.

 

Ortalama Üniversitelerdeki Proficiency Puanlama Sistemi.

Exam overview

What's in the exam?

 Paper/Kağıt Content/İçerikMarks
(% of total)
 Purpose/Amaç 
Reading/okuma
(1 hour 30 minutes)
3 parts/35 questions 35% Shows you can deal confidently with different types of text, such as fiction and non-fiction books, journals, newspapers and manuals.
Writing/Yazma
(2 hours )
2 parts 20% Requires you to be able to write a variety of items, such as essays, proposals, reports and reviews.
Use of English/İngilizceyi kullanma
(1 hour 30 minutes)
5 parts/35 questions 45% Tests your ability to use the right words, tenses and idioms in the right situation, at the right time.
       

Bazı Üniversitelerin Proficiency Sınavları ;

Proficiency sınavı 3 bölümden oluşmaktadır.  Use of English Bölümü / İngilizceyi Kullanma bölümünde öğrencilerin akademik düzeyde dilbilgisi ve kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış sorular vardır. Öğrencilere 4, 5 farklı okuma parçası verilir ve parçalarda boş bırakılan yerlerin tamamlanması istenir. Her boşluk için 4 seçenek verilir ve seçmeleri istenir.  35 soru vardır ve her soru 1 puan değerindedir. Bölüm toplam 35 puandır.

Reading Bölümü ; Reading Comprehension bölümünde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri  sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülür. 3 , 4 farklı okuma parçası verilir ve buokuma parçaları ile ilgili soruları cevaplamaları istenir. Sorular parçanın ana fikrini, bir takım ayrıntılarını, öğrencilerin parçadaki anlatılanlar hakkındaki yorumlarını ve parçadaki bazı sözcüklerin anlamlarını soran 4 şıklı çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. 30 soru vardır ve her soru 1,5 puan değerindedir. Bu bölüm toplam 45 puandır.

Writing Bölümü/Yazma ; Öğrencilerin deneme, rapor, inceleme vb gibi bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerileri ölçülür. 3 y ad 5 farklı kompozisyon konusu verilir ve bunlardan biri hakkında 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmalarısı istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

Yukarıdaki aşamaları geçmek bizlere neler kazandır ?

En yüksek derecede dili kullanmanıza ve etkili bir şekilde insanlarla iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Kendinize güvenir bir şekilde derslerinizde ve seminerlerinizde dili kullanmanızı sağlar.

Uluslararası projelerde ve iş görüşmelerinde ikna gücünüze katkıda bulunur.

Karmaşık yapılardaki yazılı metinleri anlamanıza yardımcı olur.

Herhangi bir belge ve raporu anlamanızı sağlar.

Karmaşık ve hassas konularda güvenli bir şekilde fikir beyan etmenizi sağlar.

Doğru ve akıcı bir İngilizce ile konuşma ve yazışmalarınızı yaparsınız.

 

Sık Sık Sorulan Sorular

"Reading " bölümünde ne çeşit metinler bulunur ? 

Çok farklı kaynaklardan farklı amaçlarla reading metinleri seçilir. Genellikle çağdaş ve kurgu ( hayal ürünü ) ve kurgu olmayan kitaplardan, geniş çaplı gazete ve dergi yazılarından sorular bulunur. Ayrıca ekonomi ve pazarlama konularından da metinler bulunabilir. Dolayısıyla, bu bölüm geniş oranda okumayı sevenler için extra bir kazanç sağlayacaktır.

Reading Bölümünde ne test edilir ?

Kelime, ifade, cümle ve paragraf düzeyinde metnin anlaşılmasını hedefler. Bir context yani durum ve bağlam içinde kelimenin kullanımı ( deyimler, sıralamalar, ), ayrıntıyı fikri ve davranışı anlama, küresel anlam ve genel anlam , bütünlük ve anlamda tutarlılık da ölçülen konular arasındadır.

Reading bölümlerine nasıl hazırlanabilirim ?

Öncelikle özlü ve gerçek yazılı metinler okumalısınız. Bu okuma zevk için olduğu gibi yoğun bir okuma da olabilir. Bu size geniş çaplı bir dil ve metin bilgisi ile aşina olma sağlayacaktır. Sınavdan en az 5-6 ay önceden düzenli metin okumaları yapmalısınız. Bir metin birkaç paragraftan oluşur ve bir paragrafı anlamak belli bi süre isteyecektir. Düzenli okumalar ki bu çıkmış sorularla da yapılabilir, paragraflar arası geçişleri daha kolay sağlayacaktır. Çünkü bir dilde göz aşinalığı kazanmak önemlidir. Hele hele başka bir  dilde okuma yapılıyorsa bu daha da önemlidir. Mesela bilimsel bir deney ya da güneş sistemi hakkında genel kültürü olan bir kişi bu konularda çıkacak metinlere daha aşina olacaktır.

Reading bölümlerinde soruların analizi yapılması önemlidir. Bu da profesyonel bir yardım gerektirir. Mesela Reading bölümünde

ana fikir, sonuç çıkarma özet çıkarma, akıl yürütüp yorum yapma, kelime bölümlerinde ise kelimeler kendi anlamı ve eş anlamları ile nelerdir çalışılması gerekmektedir. Örneğin ana fikirin ilk paragrafta son cümlelerde aranması, cümle yapılarının incelenerek isim cümlesi mi sıfat cümlesi mi olduğunun o anda belirlenmesi belli bir stratejiyi gerektirmektedir. Bunu soruları cevaplarken daha da ayrıntılı göstereceğiz.

 Hızlı bir şekilde soruları kavrayıp doğru bir şekilde cevap kağıtlarına işaretleme iyi bir soru tekniği elde etme ile olacaktır. İşte farklı kaynaklardan bo okuma yapma bunu size sağlayacaktır.

 

Reading Bölümüne ne kadar süre harcamalıyım ?

Sınava hazırlanırken, okuma bölümlerinin standart süreleri olduğundan bunu az ya da çok ayarlamak sizin yeteneğinize bağlıdır. Bazı öğrenciler , sürenin sonunu beklemektense cevaplarını her bölümün sonunda işaretlemeyi tercih eder. Cevap kağıdına işaretlerken dikkatli olmakta fayda var.

Sınava hazırlık nasıl olmalıdır?

Özellikle belirtmekte fayda varki bütün bölümlerin temeli "Use of English" 'e yani iyi bir İngilizce Dil bilgisi ve kelime bilgisine dayanmakta. Bunun için de öğrencilerin ya bir kurs ya da bir eğitmen yardımıyla herhangi bir gramer kitabını bitirmesi ve konular arasındaki bağlantıyı kurması gerekmektedir. Çünkü bir soru bazen tek bir gramer konusunu içermeyebilir. Bu yüzden gramer konuları arasında bir ilişki kurmak, soruları anlamakta kolaylık sağlayacaktır. Geçmiş yıllardaki soruların çözülmesi de soru tiplerine aşinalık sağlayacaktır.

Vocabulary / Kelime Bilgisi ;

Türkiye'de öğrencilerin hep gramer bilgisinin iyi ancak kelime bilgisinin yeterli olmadığından dolayı konuşamadığı ya da sınavları geçemediği konusu konuşulur. Ancak bu tam da doğru değil. Bizde iyi bir gramer eğitiminin de verilemediğini düşünüyorum. Use of English / İngilizceyi yi derecede anlayan birisi doğru bir kelime çalışması ile yukarıda bahsedilen dil yeterliliğine ulaşabilir. Doğru kelime çalışması nasıl olmalı;

Öncelikle iyi bir kelime ezberi yapılabilir. Çıkmış sorulardan bir liste yapılarak ortalama hangi kelimelerin kullanıldığı belirlenebilir. Ancak uzun vadede ise uzun okumalar yapmak çok önemlidir. Dergi, gazete ve kitaplardaki bilimsel yazılar, film eleştirileri , raporlar hakkındaki yazılar tekrar tekrar okunmalı. Artık öğrenci bazı kelimeleri context yani parçadan çıkarma durumuna gelmelidir. Böylece o kelimeyi kendi anlamlandırdığından, genel parça anlamı da kalıcı olacak ve soruları daha kolay işaretleyeceklerdir. 

Okuma Metinlerinin orjinal metinlerini okumak basitleştirilmiş olanlarını okumaktan daha kalıcı bir etki bırakacaktır. Akademik ingilizce ile yazılmış yazılar okundukça hangi kelimeler üzerinde yoğunlaşıldığı anlaşılacaktır. Bu okuma metinlerinden çıkarılacak kelime listeleri belli aralıklarla da ezberlenmelidir. Ezber yöntemi her öğrenci için farklı olabilir. Kendi yönteminizi belirleyip ezber yapabilirsiniz. İyi bir sözlik kullanımı da kelimeyi öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu sınavlarda kelimelerin yan anlamlarını bilmek faydalı olacaktır. Bunu içinde bir kelimeye bakarken diğer anlamlarının da nasıl kullanıldığına örnekleri ile bakmak önemli. Ayrıca birbirine benzer ancak anlamları farklı kelimeler de olabilir. Bunlara da dikkat edilmeli; 

Mesela , 

conquerenglish.com 'da da örneğini verdiğimiz emigrant, immigrant ve migrant kelimelerinin kökü göç ile ilgili. Ancak emigrant bir yerden ( from ) göç eden, immigrant ise bir yere göç eden demektir. İki göç de kalıcı sebeplerle ancak migrant geçici sebeplerlerle gönderilen göçmendir.

The ship carried many emigrants from London .  Gemi Londra'dan pekçok göçmeni taşıdı.

Many immigrants were processed at Bozcaada this year. Bu yıl pekçok göçmen Bozcaadaya yerleştirildi. 

Some birds migrate seasonally. Bazı kuşlar sezonluk göç ederler.

 

Örnek Test ;

This test will give you a chance at the beginning level to evaluate your English proficiency. It is based on the standard English vocabulary and English grammar  that you will find in many English language learning material. By doing this, proficiency test will  measure our understanding of the English language. Why do you stop to learn? Drive off !!

 

İngilizcede bağlaç / connectors bilginizi ölçecek kısa bir test. Aynı anlamlar gelecek bağlaçları işaretleyin;

 

  1. Circle the linking words that could be used instead of the underlined words or phrases ( 1-6 )

(The meaning will stay the same= similar.)

 

Phil : I have read about the plans in the newspaper but I haven’t read the actual proposal.

Eve  : It all seems quite sensible to me. What’s more (1 ) the proposal has the support of all the political parties. If you go to the town hall you can read the proposal free. However ( 2 ), if you want to have your own copy, you have to pay for it. One of the main thing is that all cars will be banned from the town centre unless (3) they have special permission.

Phil: I like the idea of pedestrian shopping area in the centre of town. It will be difficult if (4 )you have heavy things to carry,.(4)

Eve: During shopping hours there’ll be free electric bus service so you won’t need to walk very far. Moreover (5 ) the big will have extra staff in case (6) everyone needs help with their shopping bags.

Phil : I’ve read that there will be a big  underground car park.

Eve : Yes, but there are in fact two ways to get to town from  the suburbs. You can drive in and park underground  , though (7) that will be pretty expensive. On the other hand, (8)you can park your car near the bus station and take the bus into town , which will be cheaper. Ifyou don’t want to pay each time , you can get a bus pass.However (9), that only make sense if you are a regular shopper.

 

1.  a ) Moreover                          b) however                                   c) though

2.  a ) And                                   b ) but                                          c) if

3.  a)  if   they have                      b ) although they have                    c) in case they don’t have

4.  a ) despite                              b) in case                                       c ) unless

5   a)  in case                               b ) furthermore                              c ) however

6.  a)  if                                       b ) unless                                       c) despite

7.  a ) although                            b ) despite                                     c ) moreover

8.  a ) moreover                          b) however                                    c ) but

9.  a ) Anyway                            b) so                                             c)  because

 

Answer Key ;1 A 2 B 3 C 4 B 5 B 6A 7 A 8 A 9 A

Analiz ; Bu diyalogda, bütün partilerin desteğini alan bir tekliften yani şehir merkezinde arabaların özel izinleri yoksa yasaklanması teklifi üzerinde bir konu konuşuluyor. Bu sorulara cevap vermek için bağlaç bilgilerimizin iyi derecede olması gerekmektedir.
comments powered by Disqus