READING

SKILLS READING KONULARI

Conquer English
READING

Space Tourist / To the ISS

 

Orbital commercial space business / Ticari Yörünge Uzay Görevi

                 Space Adventures has launched seven clients on eight successful missions to the International Space Station (ISS) since 2001. In April 2001, the company sent American businessman Dennis Tito for a reported $20 million payment, making him the first space tourist. South African businessman Mark Shuttleworth did the same in April 2002, becoming the first African in space. Gregory Olsen became the third private citizen to travel to the ISS in October 2005, followed by the first female space tourist, Anousheh Ansari, who completed her 10-day orbital mission in September 2006. Charles Simonyi, an ex-executive at Microsoft, became the fifth space tourist who visited the ISS in April 2007, then again in March 2009. He is the world’s first private space explorer who launched to space twice. In 2008, game developer Richard Garriott, the first second-generation U.S. astronaut, became the sixth client to travel to the ISS. In October 2009,  Guy Laliberté, became the first Canadian space tourist to have launched to space.

                 Space Adventures şirketi, 2001 yılından beri ISS'ye yapılan 8 başarılı görevde 7 müşterisini uzaya gönderdi. Nisan 2001'de şirket,Amerikalı işadamı Dennis Tito'yu, 20 milyon dolar karşılığında ilk uzay turisti yaptı. 2002 Nisan 'da ise Güney Afrikalı işadamı Mark S. uzaydaki ilk Afrikalı oldu. Gregory Olsen Ekim 2005'de uzaya giden 3. özel vatandaş oldu ve onu Eylül 2006 'da yörüngeye ait misyonda 10 gün geçiren ilk bayan uzay turisti Anousheh A. takip etti. Charles S., Mikrosoft'un eski yöneticilerinden, Nisan 2007 'de ISS'yi ziyaret eden 5. uzay turisti oldu ve Mart 2009'da tekrar etti. Charles S. uzaya iki defa çıkan ilk uzay kaşifi oldu. 2008'de oyun geliştirmeni Amerikalı ilk ikinci kuşak astronotu Richard G. uzaya çıkan 6. müşteri oldu.   Ekim 2009'da Guy L. uzaya çıkan ilk Kanadalı oldu.

 


Spacewalk

 

                      In 2006, the company announced that it would begin offering a spacewalk option to its clients traveling to the ISS. The spacewalk would allow participants to spend up to 1.5 hours outside of the space station and costs about $15 million. It would lengthen the orbital mission approximately six to eight days. The spacewalk would be completed in the Russian designed Orlan space suit. The training for the spacewalk would require an extra month of training on top of the six months already required.

 

Uzay Yürüyüşü

 

                     2006'da, şirket ISS'ye seyahatte buluna müşterilerine uzayda yürüyüş opsiyonunu teklif etmeye başladığını duyurdu. Uzay yürüyüşü katılımcılara uzay istasyonu dışında 1,5 saati bulan yürüyüş sunacak ve 15 milyon dolara mal olacak. Bu, yörüngesel misyonu yaklaşık olarak 6 günden 8 güne kadar uzatıyor. Yürüyüş Rusların tasarladığı Orlan uzay kostümü içinde tamamlanacak. Uzay yürüyüşü eğitimi, istenen 6 ayın üzerinde, bir ay da extra eğitimi de zorunlu tutuyor.

comments powered by Disqus