BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

İngilizcede İsimler / Sayılabilen, sayılamayan isimler.

How many turtles can you see ? Sayılabilen, sayılamayan isimler.

"Countable/sayılabilen " isimlerin hem tekil ( singular ) hem çoğul (plural ) formları bulunur. Bu isimlerin tekil olanlarıyla " a " ve "an " kullanıldığını da hatırlatalım :

 

an apple  ( sesli harfle başladığından " an " kullanıldı )  bir elma

an orange

a beach

a wave 

Yine sayılabilen isimlerde " some / biraz - birkaç /, many / pekçok /, any / hiç / , no / kullanıldığını hatırlatalım :

some rocks   birkaç kaya

many rocks   pekçok kaya

no spectator  izleyici yok

many people  pekçok insan

He hasn't got any  friend      hiç arkadaşı yok

 "Uncountable / sayılamayan " isimler genelde sıvı, genel kavramlar ve soyut ifadeler, nitelikler içerir . Yine some, any , much / çok / , no gibi belirteçleri kullanabiliriz :

some salt  biraz tuz

no rain  yağmur yok

any money  para yok

no homework  ödev yok ( not homeworks X )

much snow  çok kar

Tip 1: genelde yiyecek ifade eden kelimeleri saymayız. Mesela :

coffee-tea-water-butter-cheese-pasta-rice-sugar-flour.

Tip 2 : genelde his ,düşünce ve ders isimleri çoğul yapılmaz :

love, hate, economics / ekonomi /

Tip 3 : bir nitelik, miktar taşıma ifadeleri " of " ile kullanılır;

a jar of  bir kavanoz

a glass of water  bir bardak su

a bar of chololate bir kutu çikolata

a cup of tea  bir kupa/fincan çay

Tip 4 :

Bazı isimler hem sayılır hem sayılamaz :

time:

three times  üç defa ( countable )

enough time yeteri kadar vakit ( unc. )

glass :

a glass of water   bir bardak su

made of glass  camdan yapılma

Ayrıca :

a grain of sand  bir tane kum / bir kum tanesi

a slice bread  bir dilim ekmek

a piece of advice  bir öğüt / tavsiye

 

Evet, Türkçelerini araştırıyoruz!!!

Sizce aşağıdaki isimleri sayabilirmiyiz ? Yes or No ?

1 advice  ------

2 rock -----

3 coffee  ------

4 fruit -----

5 furniture -----

6 a coffee -----

7 a hair -----

8 homework -----

9 information -----

10 song -----

11 music -----

12 business -----

13 knowledge -----

14 money -----

15 traffic -----

16 news -----

17 pasta -----

 

17. no  16.no  15.no  14. no  13. no  12. both  11. no  10. yes  9. no 8. no  7. yes  6. yes  5. no  4. no  3. no  2. yes  1.no

 

Plural Nouns : Çoğul isimler

isimlerin sonuna -s , es, ies getirerek çoğul yaparız ;

-s

banana - bananas / muzlar /

apple- apples

dog - dogs 

day - days

monkey - monkeys

piano - pianos

-es

watch -es  saatler

dress - es  elbiseler

box - es

sandwich - es

potato - es

- ies

story - stories

city - cities

- y harfinin düştüğüne dikkat ediniz.

Bazı isimler ise düzensiz olarak çoğul yapılırlar yani -s, es, yada -ies almazlar.

child -children / çocuk- çocuklar

foot - feet

man - men

woman - momen

person - people

sheep - sheep

tooth - teeth

mouse - mice

fish - fish

 

Bazı isimler çoğul ayzıldıkalrı halde tekil olarak kullanılır  :

glasses : gözlük

jeans : kot pantolon

pyjamas : pijama

trousers : pantolon

scissors : makas / sizıs /

Bu isimler " a pair / bir çift / getirerek de kullanılabilir :

a pair of jeans

comments powered by Disqus