SPEAKING

SKILLS SPEAKING KONULARI

Conquer English
SPEAKING

Short responses with so, too, neither, either

İngilizcede so , too, neither, nor ya da either gibi kalıpları konuşan kişi ile aynı fikri paylaştığımızı ifade etmek ve bizim durumumuzun da benzer olduğunu belirtmek istediğimizde kullanırız.

We use the patterns like so, too, neither, nor or either when we agree with a statement or when our situation is the same.

1

A : I am really hungry .  Acıktım.

B : So am I ( = and I am hungry. ). Ben de.

2

A : I like this car.    Bu arabayı seviyorum

B : So do I.  /  I like too.  Ben de.

3

A :  I am hot.   Çok hararetliyim  / sıcak bastı.

B :  So am I. / I am too Ben de.

Konuşan  kişi ile cevap ( respond ) veren kişinin konuşmasının aynı zamanda olduğuna dikkat ediniz.

A : I have been to Russia twice.    Rusya'da iki defa bulundum.

B : So have I.  / I have too.        Ben de.

Negative : Neither / nor / either

A : I don't want to join the chess club this year.   Bu sene satranç kulübüne katılmak istemiyorum.

B : Neither /nor  does Jane .  Jane de.

Either kullanmak istediğimizde sona getiriyoruz:

Jane doesn't either.  O da istemiyor. 

5 Past / Geçmiş

A : I didn't enjoy the film.  Filmi beğenmedim.

B : Neither did I.   /  I didn't either.  Ben de.

6

Pekçok kişi tarafından paylaşılan fikirlerde de :

A : I enjoyed the meal and so did my friends.   Yemeği ben sevdim ve arkadaşlarım da sevdi.

A : Jane didn't like the kebap and neither did his friends.  Arkadaşları da sevmedi

7 Present / Geniş z.

A : John doesn't eat meat ever day. John her gün et yemez.

B : Neither does his brother.  Kardeşi de yemez.  /  His brother doesn't either.

8

C : I don't like this restaurant. Bu restoranı sevmiyorum.

D : Neither do I /  Nor do I  . Ben de. 

Either'ın sona geldiğini hatırlayalım.  / I don't either. Ben de.

comments powered by Disqus