SPEAKING

SKILLS SPEAKING KONULARI

Conquer English
SPEAKING

Are you coming to our house ?  - Yes, I am.

İngilizcede kısa cevapları ( short answers ),  yes ya da no diye soruları cevaplamak istediğimizde kullanırız.

Are you watching the match tonight ?- Yes I am       Ya da      No, I am not.      ( Present Continuous - şimdiki zaman )

Do you like watching cartoon ?    Yes, I like ( Yes, I do ).     Ya da    No, I don't. ( Present Simple _ Geniş z. )

Did you watch the match yesterday ?  No , I didn't.   ( Past Tense- Geçmiş z.)

Are you Ok ?     Yes, I am.   Ya da      No , I am not.

Sorulan soruda özne yani hedef şahıs kim ise ona göre cevap verilir. 

Will they come ?    Yes, they will.       Kazanacaklar mı ?( onlar )       Evet,kazanacaklar.

Do you enjoy playing soccer ?      Yes, I do ( Yes I enjoy )    /  No , I don't (  enjoy ).

Mesela " you " öznesi ile sana sorulmuş ise " I " öznesi ile " ben" diye cevap vereceğiz. Bu özneleri ilk makalelerde çalışmıştık.

Did you meet your friends ? Arkadaşlarınla karşılaştın mı ?

- Yes, I did   /   No, I didn't.  

Did ile kısa cevap verilmesi, o işin yapılıp yapılmadığı ile ilgilidir. Geçmiş zamanda " did " 'in yardımcı fiil olduğunu unutmayalım. Yani uzun cevap vermek istediğimiz de ;

Yes, I met.   Evet buluştum.  

"Did " yardımcı fiilini kaldırdık ve fiilin 2. halini kullandık.  Ya da,

No, I didn't meet. Hayır buluşmadım.

 Zaten "didn't" yardımcı fiilini kullandığımızdan, "meet " fiilini yalın şekliyle kullandık. Aynı anda iki past form kullanamayız.

"I didn' met " diyemeyiz.          Past örneklere devam edelim ;

Did he get up late ?  Geç kalktı mı ? - Yes, he did. /   No , he didn't./ No, he didn't get up late.

Did they stay at home yesterday ?  

- Yes , they did   /  No, they didn't.

Şimdi bu cümleyi inceleyelim ;

Ne yaptılar = stay (kaldılar )

Kim  kaldı = they ( onlar )

Nerede kaldı = at home ( evde )

Ne -zaman = yesterday ( dün /   yani " did " eki ile geçmiş zaman olduğunu anlıyoruz. )

Wh- questions

Where did Jane go ?    Jane nereye gitti ?

- He went shopping.

( Past tense cümle yapısına göre "did" yardımcı ekini kaldırıp fiili 2.formuyla ( Verb 2 ) kullanıyorduk )

bazı 2.formları hatırlayalım ;

go=went ( gitmek=gitti  )

see=saw ( görmek= gördü )

drink= drank ( içmek = içti

meet=met ( buluşmak=buluştu )

Who did you meet ?  Kim ile buluştun ?

I met some people from Ankara. 

Question Tags / değil mi ?

1  Bu " tag "leri söylediğimiz şeylerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanırız.

2  Söylenen cümlenin zamanının zıddı ile yapılır ;

It is a nice car, isn't it ?     Güzel bir araba, değil mi ?

You haven't met your friend at the airport , haven't you ?     (......Karşılaşmadın,  değil mi ? )

You liked the film, didn't you ?     Filmi beğendin, değil mi ?

Neden "didn't you " ile tag yaptık, çünkü cümle Past = geçmiş zamandır.

She can't hear me, can't she?.

Beni duyamıyor , değil mi ?

The plane lands at ADM Airport, doesn't it ?   ADM havaalanına iniyor, değil mi ?   / Genis zaman / Present S.

comments powered by Disqus