SPEAKING

SKILLS SPEAKING KONULARI

Conquer English
SPEAKING

What would you hear in the shops ? Mağazalarda hangi cümleleri duyarız ?

Aşağıdaki dükkan ( shops ) isimlerini çalışalım :

florist's / çiçekçi /

bakery / fırıncı /

shoe shop / ayakkabıcı /

hairdresser's / berber, kuaför

post office / postane

optician's / gözlükçü

butcher's / kasap

clothes shop / elbise dükkanı

fishmonger's / balıkçı

chemist's / eczacı

jeweller's / kuyumcu

newsagent's / gazete bayii

Aşağıdaki cümleler sıklıkla bu mağazalarda duyacağımız cümlelerdendir :

Do you have this in small size ?  Küçük olanı varmı sizde ?  / clothes shop /

They are fresh from our oven.  Fırınımızdan taze olanlar.  / bakery

A kilo of lamb meat , please.  bir kilo kuzu eti, lütfen. / butcher's

We need to send this letter to the USA.  Bu mektubu Amerikaya göndermemiz gerek. / post office.

We have caught these perches today.  Bu levrekleri bugün yakaladık. / fishmonger's

Do you have today's "The Times" ?  Bugünün The Times gazetesi var mı ? / newsagent's

I'd like to buy the gold necklace.  Altın kolyeyi almak istiyorum. / jeweller's

Just wash my hair ,please. Lütfen saç yıkama. / hairdresser's

Prepare the list of medicine in the prescription, please.  Reçetedeki listeyi hazırlayın lütfen. / chemist's

comments powered by Disqus