ADJECTIVES

VOCABULARY ADJECTIVES KONULARI

Conquer English
ADJECTIVES

İngilizcede En Yaygın Kullanılan Sıfatlar

1   İsmin veya kişinin durumunu sıfatlarla belirtiriz.

My english is very good.   İngilizcem çok iyi.

Burada " good" ingilizcenin nasıl bir durumda olduğunu belirten bir sıfattır.( adjective ).

I am afraid of dogs.  Köpeklerden korkarım.

I didn't look well yesterday.   Dün iyi görünmüyordum.

2 -ing ve -ed ekleriyle sıfat oluşturabiliriz :

break=breaking ( kırılan )

I like swimming on breaking waves.     Kırılan dalgalar üzerinde yüzmeyi severim.

I got very bored in Dr.Jane's lecture yesterday.    Dün Dr. Jane'in dersinde çok sıkıldım.

 

-ed ile yapılan sıfatlar daha çok birşey yada birileri hakkında nasıl hissettiğimizi anlatmak için, - ing ile yapılan sıfatlar da o hisse neyin sebep olduğunu anlatmak için kullanılır.

Diğer örnekler :

boring  / bored                sıkıcı / sıkılmış

confusing / confused        kafa karıştırıcı / kafası karışmış.

depressing / depressed   depresyona sokucu,sokan  / depresyona girmiş

interesting / interested      ilginç / ilgili

comments powered by Disqus