ADJECTIVES

VOCABULARY ADJECTIVES KONULARI

Conquer English
ADJECTIVES

Most Common Adjectives

ADJECTIVES

SIFATLAR

Adjectives are  used to describe the degree of modification.

The adjectives  are positive ( olumlu ), comparative ( karşılaştırma ),and superlative.( en )

That boy  is strong. (positive)
That boy is stronger. (comparative)
He is the strongest boy in his class. ( superlative)

A handful of adjectives have irregular forms of positive, comparative, and superlative usage.

Düzensiz kullanımlar

 Düzensiz kullanımlar aşağıdaki gibidir.

 

good/better/best,   iyi-daha iyi- en iyi
bad/worse/worst,    kötü-daha kötü- en kötü
little/less/least,  az-daha az- en az
   biraz-daha çok-en çok
far/further/furthest.  uzak-daha uzak-en uzak
   

  

My lunch was good, hers was better, and yours was the best.”

Benim yemeğim iyi, onunki daha iyi, seninki en iyiydi “

Proper adjectives are derived from proper nouns. ( Irk- millet isimlerinden türemiş  sıfatlar )

Turkish

American
French
Japanese

Latino

Asian
Australian
Indian
German
Italian

 

 top 20 elementary adjectives

 1. Kind    ( kibar )
 2. Generous  ( cömert )
 3. Friendly  ( dost canlısı )
 4. interesting  ( ilginç )
 5. funny  ( komik,zevkli )
 6. famous  ( ünlü )
 7. popular ( popüler,yaygın sevilen )
 8. helpful  ( yardım sever )
 9. brilliant  ( mükemmel )
 10. expensive  ( pahalı )
 11. important  ( önemli )
 12. clever  ( zeki, akıllı )
 13. dangerous  ( tehlikeli )
 14. amazing  ( hayret verici,ilgi çekici, şaşırtıcı )
 15. hard-working  ( çalışkan )
 16. successful  ( başarılı )
 17. spectacular  ( muhteşem, ilgi çeken )
 18. beautiful  ( güzel )
 19. delicious  ( lezzetli )
 20. terrible  ( korkunç, çok kötü , berbat )
comments powered by Disqus