PREPOSITIONS

VOCABULARY PREPOSITIONS KONULARI

Conquer English
PREPOSITIONS

Right about / haklı olma

 

İnsanların hisleri ve davranışları hakkında konuşurken,    " prepositional phrases / Edat kalıpları " kullanırız. 

We use prepositional phrases to talk about people's feelings and attitudes.

adjective ( sıfat               prep. ( edat )                    meaning ( anlam )

sorry                                 for                                     üzgün olma                 . " Sorry " for ile kullanılır demektir.

afraid                               of                                       Birşeyden korkma

reason                              for                                      birşeyin nedeni

 

I am afraid of crocodiles.       Timsahlardan korkarım.

Sorry for coming late !           Geç geldiğim için üzgünüm.

 

pleased with/ memnun olma

She is pleased with the win.    Kazanmaktan memnun

tired of / yorgun olma

I am tired of studying all night.   Büütn gece çalışmaktan yorgunum.

responsible for / sorumlu olma

The man at the back is responsible for checking the tickets.   Arkadaki adam biletleri kontrolden sorumlu.

reason for / nedeni

The derby match between GS and FB was the reason for the fight.  GS, FB arasındaki maç kavga sebebiydi.

disappointed with / hayal kırıklığı

I am disappointed with your attitudes towards your parents. Ailene karşı olan tavrından dolayı hayal kırıklığı içerisindeyim.

 

Şimdi Conquer dictionary ' de kullanarak aşağıdaki hisleri belirten çok önemli edatları çalışalım ;

annoyed with

disappointed with

belief in

effect on

reason for

excited about

sorry about

curious about

wrong about

right about

happy about

tired of

afraid of

fond of

sick of

sorry for

surprised by / at

interested in

ready for

proud of

jealous of

worried about

 

Evet, artık üretme zamanı !. Şu cümleleri sizlerden bekliyorum YORUM ya da FoRUM speaking'e.;

1   Test için hazır olduğumu düşünüyorum

2   Fabrikaların iklim üzerinde ciddi etkileri var.

3   Ona doğruyu söylemekten korkuyorum! 

4   Futbolla ilgileniyorum.

 

Davranış edatları ;

honest about / dürüst, onurlu olma

gentle with / nazik olma

polite to / kibar olma

rude to / kaba olma

right about / haklı olma

comments powered by Disqus