PREPOSITIONS

VOCABULARY PREPOSITIONS KONULARI

Conquer English
PREPOSITIONS

Coffee goes with water in Turkey / Türkiyede kahve su ile gider..

Başlık örneğinde olduğu gibi, "go" fiili " with " edatı ile beraber kullanıldı. Bu fiiller " PHRASAL VERBS" bölümündeki edat ile kullanılınca anlamı değişen edatlı fiillerden değillerdir.Mesela " get " fiiline "up " edatı getirdiğimizde anlamı yataktan kalkmak olur. Yani anlamı değişir. Aşağıdaki edatlı fiillerde edat ( on, at, about....) gelse de anlam değişmez.

Şimdi , İngilizcede bazı fiillerin bazı edatlarla birlikte nasıl kullanıldığını görelim :

Let's think about it ! Where does anchovy belong to ?   Bir düşünelim, hamsi nereye bağlı / ait ?  Think fiilinin anlamı değişmedi.

Burada "think" fiili about edatı ile kullanıldı. Yani bunun anlamı  think = düşünmek fiili genelde about ( bazanda " of " ile ) kullanılır ve hakkında düşünülen şeye vurgu yapar. Bunun gibi belli edatlarla kullanılması zorunlu olan fiillleri görelim :

Don't ask for the red pepper. We have just run out .  Kırmızı biber sorma. Yeni bitirdik.

Bir şeyi sormak " for " edatı ile. 

Don't worry about the pepper. But you should listen to your  doctor about the salt. Biber konusunda endişelenme fakat tuz konusunda doktorunu dinlemelisin.

Worry fiili about ile listen fiili ise to ile kullanıldı. ( Zorunlu )

I am listening to folk music now.  Şimdi halk müziği dinliyorum. 

İngilizcede "edat" ile birlikte kullanılan bazı yaygın fiiller : ( Türkçelerinin başına " birşeyi , birşeye, hakkında " getirilebilir)

think about / of    (düşünmek )                            go with             ( birşey ile gitme,uyumlu olma )      

ask for                  ( sormak )                                  laugh at            ( gülmek )                                                           

worry about         ( endişelenmek )                     wait for             ( beklemek )                                          

belong to             ( ait olmak )                               talk about         ( konuşmak

come across       (rast gelmek )                           learn about      ( öğrenmek )

believe in             ( inanmak )                               agree with         ( aynı fikirde olmak )

Look after            ( hastaya vb. bakmak )

Look for               ( .. i aramak ) )

Look at                 ( ..e bakmak )

 

Bazı örnekler :

She is looking after the patients in the hospital. ( hastaya bakma )

I am looking for my key. I lost it yesterday .  ( anahtarı arama )

Why are you looking at me ?  ( birine bakma )

Look kelimesi 3 farklı edatla kullanıldı.

I belong to where I was born. Doğduğum yere aitim.

Fish goes with salad. Balık salatayla iyi gider.

My parents worry about me always.

The Prime Minister agreed with the offer of the ministers. Başbakan bakanların teklifini kabul etti.

 

We are always waiting you here and you are always late. ( wait for = beklemek )

She suffers from backache. Sırt ağrısından çekiyor.

This cat belongs to Mrs Jane. Bu kedi Mrs Jane 'e ait.

 

Birazda araştırma : Aşağıdaki fiillerin hangi edatlarla kullanıldığını bulunuz :

 

consist ( içermek )

pay  ( ödemek )

 

 

 

 

Answer : consist of, pay for

comments powered by Disqus