PRONOUNS

VOCABULARY PRONOUNS KONULARI

Conquer English
PRONOUNS

İngilizcede Zamirler / İsim ve isim kalıplarının yerine geçen kelimeler ( I, you ,we...)

PRONOUNS

İsmin yerine kullandığımız kelimelerdir ; Temel olarak ,tekrardan kaçınmak ve cümlenin akışını kolaylaştırmak için kullanılır. Genellikle zamirleri bir önceki ismi belitmek için cümleye monte ederiz. Böylece de cümleyi okuyan neden bahsedildiğini kolayca anlar:

For example :

Lora bought a new jacket four months ago. She really lovesit.

In the second sentence, there are two personal pronouns. The personal pronoun "she" takes the place of "Lora" while the personal pronoun "it" takes the place of "jacket."

  • " She" ikinci cümlede Lora'nın , "it" ise "jacket" ın yerine kullanılır.
  • Is that pizza for you, Madam ?   -  No. It's not for me. It is forher 

        (  Pizza sizin  mi , Bayan ?   - Hayır ,benim  değil, onun .   Dikkat edilirse 3 defa zamir kullanılıyor :

           Pizza = it      /    Madam = me    /     her    )

          

 Active Grammar

                     

 

I

Ben

me

Beni

my ( benim )

You

sen

you

seni

your( senin )

he

O ( erkek )

him

onu

His(onun)

She

O ( kız )

her

onu

her(onun)

It

O ( hayvan ve cansız )

it

onu

its(onun)

You

Siz

you

sizi

your(sizin)

We

Biz

us

bizi

our(bizim)

They

onlar

them

Onlar ( ı )

their(onların

comments powered by Disqus