ADVERBS

VOCABULARY ADVERBS KONULARI

Conquer English
ADVERBS

İngilizcede Zarflara Farklı Bir Bakış

İngilizcede zarfların ne olduğunu ve ne zaman kullanıldığını daha önce çalışmıştık. Zarflar ( adverbs ) mutlaka fiili etkilemeli. Yani " nasıl "

sorusu sorulduğunda cevap " zarf" tır.

Fact 1.

 "Nasıl koşarsın ?" sorusunun cevabı " fast " ya da " slowly " olur.

I run fast. / Hızlı koşarım

I run slowly. / Yavaş koşarım.

I speak quickly. / Hızlı konuşurum.

Fact 2.

Ne kadar sıklıkla ( how often ) sorularının cevabı " zarf ( adverb ) tır.

How often do you sleep after 12.00 ? / Ne kadar sıklıkla 12.'den sonra uyursun ?

-I usually sleep after 12. / Genellikle.

Şimdi sıklıkla ilgili kullandığımız zarflar bir göz atalım :

Always ( herzaman )

usually / normally ( genellikle / normal olarak )

often ( sık sık )

sometimes ( bazen )

rarely / seldom ( nadiren )

hardly ever ( çok az )

never ( asla )

 

Animals usually / normally sleep less than humans. / Hayvanlar genelde insanlardan daha az uyurlar.

New babies' parents  usually lose a lot of sleep during night. Yeni doğmuş bebeklerin aileleri çok uyku kaybederler.

Some people never understand the reason for dreams.Bazı insanlar rüyaların sebeplarini  asla anlamıyorlar.

Elephants and horses often sleep standing up/ Filler ve atlar genelde / sıklıkla ayakta uyurlar.

It rarely rains in Antalya in autumn.

Fact 3

Adverbs kullanırken olumsuz bir ifade varsa bunu olumsuzluk eki ile fiil arasına getirelim.

Jack doesn't always dream.  Jack daima / sürekli rüya görmez.

Fact 4.

Sıfatların sonuna - ly eki getirerek de zarfları oluşturabiliriz ve - şekilde, - ce ,ca anlamı verir.

angry - angrily ( kızgın bir şekilde )

slow - slowly ( yavaşca, yavaş şekilde.)

careful - carefully

happy - happily

kind - kindly

quick - quickly

usual - usually

quiet - quietly

beautiful - beautifully

 

She sings beautifully. / Güzel ( ce ) şarkı söylüyor.

comments powered by Disqus