VERBS

VOCABULARY VERBS KONULARI

Conquer English
VERBS

MOST COMMON VERBS / EN YAYGIN İLK 30 FİİL

 • agree / Aynı fikirde olmak
 • allow / İzin vermek
 • answer / Cevap vermek
 • ask / sormak
 • be / olmak, var olmak, bulunmak
 • become / Olmak-olmaya başlamak
 • begin / Bir şeye başlamak
 • believe / inanmak
 • borrow / ödünç almak
 • break / kırmak, bozulmak
 • bring / kazandırmak, getirmek, razı etmek
 • buy /  satın almak
 • call  / Anılmak-çağırılmak-seslenmek-telefonla aramak
 • carry  /  taşımak, getirmek, götürmek
 • change  / değiştirmek, bozmak, takas etmek
 • close  / kapa(t)mak, yaklaşmak, örtmek
 • come / gelmek, ulaşmak
 • cut  / kesmek, biçmek
 • decide / karar vermek, belirlemek
 • do / yapmak, uymak, tamamlamak
 • eat / yemek, tüketmek
 • explain  / açıklamak, izah etmek
 • fall / düşmek, yıkılmak, devrilmek
 • feel  / hissetmek, yoklamak, dokunmak
 • find  / bulmak, rastlamak, keşfetmek
 • finish  / bitirmek,tamamlamak
 • follow  / takip etmek, uymak , sürdürmek
 • fly  / uçmak, kaçmak, uçakla gitmek
 • forget / unutmak
 • get / almak, edinmek, olmak, kazanmak, varmak, yapmak, başlamak
comments powered by Disqus