PHRASAL VERBS

VOCABULARY PHRASAL VERBS KONULARI

Conquer English
PHRASAL VERBS

Break into ( dahil olmak, bir yere zorla girmek )

Hatırlayacağımız gibi Phrasal Fiiller (Verbs ), beraber kullanıldığı fiilin edatla birleşmesi ile  başka anlam kazanır ve  yeni bir kelime olarak karşımıza çıkar. İyi ve etkili bir konuşmaya sahip olmak için Phrasal Verb ' leri bilmek bizlere çok artılar katacaktır. Daily English dediğimiz günlük İngilizce dilinde bu fiillerin önemli bir kullanılma payı vardır.

En yaygın Kullanılan Phrasal Verbs Listesi ;

Account for = sorumlu olmak, hesap vermek,

add up = toplama yapmak, anlamına gelmek

add to = artırmak

back up = desteklemek

branch out = farklı birşey yapmak

break into = tecâvüz etmek,zorla girmek,basmak,lafa karışmak,hırsızlık yapmak

break in to = Bir binaya zorla girmek

bring about = sebep olmak

bring back = hatıraları hatırlatmak

bring back = geri getirmek, vermek

bring forward = öne sürmek, nakletmek

bring off = başarmak

bring in = yeni bir şeyi tanıtmak

bring out = yayınlamak, serbest bırakmak

bring round = yeniden canlandırmak, ihya etmek, gündeme getirmek

bring up = çocuk yetiştirmek

build on = esas, temel, asıl olarak kullanmak

build up = artırmak

carry on = devam etmek

carry out = görev yapmak

catch on = popüler olmak

catch up on = ertelemeden sonra işi yapmak ( do after delay )

cheer up = stresli hali bırakmak, neşelenmek

close down = son verilmek , kapatmak

come across = rastgelmek

come back = dönmek

come from = kökeni olmak, çıkmak, ondan meydana gelmek

come in =eve , odaya girmek

come through ( hayatta kalmak )

come up to = birine yaklaşmak

cross off / out = listeden çıkarmak

cut down = azaltmak

die out = yok olmak ( nesil vb )

divide up = bölümlere ayırmak

do  away with = feshetmek, ortadan kaldırmak

draw up = hazırlamak

drift apart = uzaklaşmak

comments powered by Disqus