PHRASAL VERBS

VOCABULARY PHRASAL VERBS KONULARI

Conquer English
PHRASAL VERBS

İngilizcede Phrasal Verbs, yani gerçek anlamının dışında kullanılan kelimeler oldukça yaygındır.

Önemli nokta; bu kelimeler daha çok resmi olamayan konuşmalarda kullanılır. Mesela resmi konuşmalarda" discover ", diğerinde ise " find out " kullanırız. İki kelimede " anlamak, keşfetmek, bulup çıkarmak demek. " find "kelimesi " out " ile kullanılarak " phrasal verb" olmuştur. Yani bunlar fiille birlikte bir edatla kullanılmalıdır.

Did you find out the problem ? Problemi anladın mı ?

Mesela " look" fiiline iki ayrı edat ( down, up ) getirerek phrasal yapalım:

I looked up all the words in the dictionary. Bütün kelimelere sözlükten baktım.

( sözlükte kelime bakmak " look " değil " look up" )

She always looks down on people. Hep insanları hor görür.

( Look, down edatı ile farklı bir anlam kazandı.) 

Take off your jacket. Ceketini çıkar.

 ( off edatı take kelimesinin anlamını değiştirdi. )

Why don't you throw away your old clothes ? Neden eski elbiselerini elden çıkarmıyorsun / atmıyorsun ?

( Throw -fırlatmak atmak , ancak away edatı ile anlamı değişti. )

What time do you get up at the weekdays ? Hafta içi kaçta kalkarsın ?  

Get : almak ,elde etmek, get up ; kalkmak

 

You have to look out in the streets. Caddelerde dikkat etmelisin.

look out = be careful

The flight was called off. Uçuş iptal edildi.

Call off = cancel

 

Resmi konuşma ve yazışmalarda " cancel " kullanılıyor. 

What time do you set of f ? Ne zaman ayrılıyorsun ?

set off = leave

comments powered by Disqus