PHRASAL VERBS

VOCABULARY PHRASAL VERBS KONULARI

Conquer English
PHRASAL VERBS

Phrasal Verbs " phrasal verb "esas fiilden farklı bir anlam taşıyan fiillerdir.

 Phrasal verbs ( Edatlı filler )

İngilizcede Phrasal verb, deyimsel anlamda kullanılır. Yani esas fiilden sonra gelen “ edat-preposition” fiilin anlamını değiştirir. Ancak her zaman bir edat fiili Phrasal verb yapmaz.

 • Example:
  I ran into my friend at the cinema yesterday. ( phrasal )

         "Run" ve into" = meet ( karşılaşmak )

 • Look at me.(phrasal anlamı yoktur. )

 “Bakma” anlamına geldiği için bu phrasal Verb değildir. Çünkü Phrasal dediğimizde anlamı değişmesi gerekmektedir. Yani deyimsel anlam içermelidir.

 •  Look after ( phrasal )

 Bu ise bir hastaya bakmak anlamında olduğundan, deyimsel bir anlamı vardır ve Phrasal Verb olarak kabul edilir.

 • Look down on somebody ( phrasal )

“look” + down = “ birini küçük görmek- hor görmek

 • I held up my hand .( phrasal değil )

El kaldırmak yani elin pozisyonunu değiştirmek anlamında olduğundan Phrasal değildir.

 • I held up a bank.( phrasal)

I held up the traffic.

Bankayı soymak anlamında olduğundan deyimsel anlamı vardır.

 • come with us. ( phrasal değil )

Anlam yine “gelmek” olduğundan phrasal değildir.

 •  come down with: become ill with. Hasta olmak ( phrasal )
 • "George won't be at the office today. He came down with the flu over the weekend.

" George bugün ofise gelemez. Gripten yatağa düştü."

 •  come across : find unexpectedly. ( rast gelmek, rastlamak )( phrasal )
 • "I've lost my extra car keys. If you come across them while you're cleaning the room, please put them in a safe place."
comments powered by Disqus