BUSINESS ENGLISH

GRAMMAR BUSINESS ENGLISH KONULARI

Conquer English
BUSINESS ENGLISH

How to Write a Good CV ?

CV Nasıl Yazılır ?

   İngilizcesi " Curriculum Vitae ". Türkçesi ; Özgeçmiş. Herhangi bir iş başvurusunun önemli bir parçasıdır. Bunun yanında çalışanın özelliklerini anlatan belgeler de istenmekte ancak bunlar CV'de bir bütün olarak da sunulmakta ve daha çok günümüzde bu tercih edilmektedir.
 
1 Traditional CV / Geleneksel CV
 
İsim ( Name ),
-----------------------------
Adres ( address ),
-----------------------------
İletişim bilgileri ( contact details )
-----------------------------
Kariyer ( career )
-----------------------------
Eğitim (Education )
-----------------------------
İlgileri( Interests )
-----------------------------
Atamalar, donanım ( appointments )
-----------------------------
Bilirkişi, referans ( referee )
-----------------------------
 
   Bazan insanlar kendisini şahsi olarak iyi tanıyan birini ve iş olarak tanıyan diğer kişiyi referans olarak yazarlar. Bu tip bir CV'yi tercih edenler en son, içinde bulundukları aktiviteleri sıralarlar. Bu CV pek tercih edilmez ve çok geleneksel bulunur. Sahip olduğunu yetenekleri sıralamak işvereni ikna edici değildir. 
 
 
2 Chronological CV / Kronolojik, tarihe göre sıralanmış CV
 
Çalışma hayatınızda neler yaptığınız üzerinde yoğunlaşılır.
 
Başlıklar ;
 
İsim ve kendi bilgilerinizden sonra ;
 
Personal
( name , contact, address etc ) -----
-------------------------------------
Experience / Kişisel Deneyim
 
  Burada, şu anda çalıştığınız posizyondan çok şimdiye kadar yapageldiğiniz aktiviteler tarih sırasına göre sıralanır.
 
Örnek cümleler ;
I am responsible for ......,  I am in charge of......,  
I am managing this job for......, I conducted research in biological..., 
Bu, başvuracağınız her alan için o işe adapte olabileceğinizi gösterir bir referanstır.
 
-------------------------------------
Qualifications ( research team ) / Nitelikler
-------------------------------------
Training / Eğitim
-------------------------------------
Interests / İlgileri, alakaları
-------------------------------------
Referees / Referans
-------------------------------------
 
   Dİğer bölümler geleneksel tarzda devam eder. Burada tek dezavantaj, kronolojik sıralamayı vereceğinizden, arada çalışmadığınız bölümler belli olacaktır.
 
 
3 Functional CV / İşlevsel CV
 
   Sahip olduğunuz yetenekler ve niteliklerle tasarlanır. Mesela sizdeki ITC ( Information Technology Competence ) bilgisayar ve teknoloji bilgisi, uluslararası deneyim ( intenational experience ) gerektiği gibi sunulur. İşverenin aradığı nitelikleri siz de sıralamış olursunuz.
 
Başlıklar ;
 
Personal ( name etc ) / Kişisel
----------------------------------------------
Profile of your career / Kariyer profili
 
Örnek ;
a Responsible nutrition engineer with good planning skill
  (İyi planma yeteneği olan gıda mühendisi) 
b The ability to work alone and in a project team 
  (Bireysel ve grup içinde çalışma yeteneği) 
c two years international experience in Spain working for ( firm )
( İspanya'da 2 yıllık uluslararası deneyim - şirket ismi )
----------------------------------------------
Skills / Yetenekler
a genes ( genler )
b biotechnology
c IT skills ( teknik )
d Languages ( English /native/-French- Spanish )
----------------------------------------------
Experience / Deneyim
a En geçerli kariyer listesi eklenmeli.
----------------------------------------------
Training and Education / Alıştırma ve eğitim
----------------------------------------------
Interest / İlgiler
----------------------------------------------
Referee / Bilirkişi, referans
----------------------------------------------
 
Bundan sonra başlık altında sunulan bilgiler geleneksel tarzda verilir.
comments powered by Disqus