COMMON GRAMMAR MISTAKES

GRAMMAR COMMON GRAMMAR MISTAKES KONULARI

Conquer English
COMMON GRAMMAR MISTAKES

Yaygın Gramer Yanlışları 2

Grammar Reference / Present Tenses

Present Simple ve Yapılan Yanlışlar.

1

Where are you from, Lisa?  - I am coming from Liverpool ( False )

I come from Liverpool. ( True )

Geniş zamanın kullanımlarından birisi de, kalıcı durumları ifade etmesi. Şahsın sürekli Liverpool'da yaşadığını ifade ettiğinden, Subject + Verb ( I live ) kullanımı daha doğru olacaktır.

Where do you live ?

- I am living in London. ( False )

I live in London. ( True ) 

Yine benzer bir konu. İkinci tekil şahsa ( you ) Permanent ( kalıcı ) şekilde nerede yaşadığını sorduğundan.

geniş zamanda (you ) 2. şahsın cevabı olarak " I live in.... " diyeceğiz. "  I am living " şimdiki zaman kullanımıdır.

What do you do ?

- I am working in a company for marketing. ( false )

I work in a company... ( true )

"What do you do " sorusu daha çok meslek sorudur. Bu da permanent bir cevap gerektirdiğinden geniş zamanda cevap verilmeli.

How often are you visiting your grandparents ? ( false )

How often do you visit...? (True )

- I am visiting every weekend. ( false )

- I visit my g.....( true )

How often ( ne kadar sıklıkla ) kalıbı permanent bir durumu sorduğundan tümce  -ing ile değilde geniş z. fiili olan " do " ile devam etmeli.

In the winter, I am drinking a lot of tea. ( F )

....................., I drink ( true )

Lis goes sometimes to the cinema at the weekends. ( F )

Lis sometimes goes.... ( T )

What time do our boat leave ? ( F )

What time does .............. ( T ) : 3. tekil şahıs için soru fiili "does "

What will you do when you are leaving the school ? ( F)

..............................................leave the school ? ( okulu bitirme genel bir ifade olduğundan - ing ile değil de yalın hali ile kullanırız. )

Present Continuous / Şimdiki Zaman ve Yanlışlar

I am afraid you can't talk to may dad, he types something now. ( False )

.............................................................., he is typing something now. ( True )

Tümcede şimdiki zaman zarfı olan " now - şimdi  " kullanıldığından -ing ile devam etmeli.

You always talk, be quiet ! ( F )

You are always talking ,be.... ( T )

Sessiz ol emir cümlesi olduğundan şimdiki zamana refer yapar. Always geniş zaman zarfıdır ancak bunu şimdiki zamanda da kullanabiliriz.

 

Countable and Uncountable Nouns / Sayılabilen , Sayılamayan

 

We have a nice weather in my city. ( F )

 

We have nice weather ..... ( T )

Weather - hava sayılamayan ( uncountable ) bir kelime olduğundan " a " article  getiremeyiz.

The man was sent to the prison for 15 years. ( F )

.............................. to prison...... ( T )

Definite ( belirli ) article bir binaya referans olduğunda kullanılır burada ise " prison-hapishane " kelimesiilecezaya vurgu yapılıyor

Future Tense / Gelecek Zaman

I think your glass is empty. are you going to have some more ? ( F )

.............................................. . Will you have..... ?

Konuşma anında karar verdiysek "going to "yerine, gelecek zaman fiili olan " will" kullanıyoruz.

Enough

Do you have money enough to buy what you want ?

..................... enough money..................?

enough ( yeterli ) zarfı , nesne ( object ) ile kullanılıyorsa önce gelir:

enough money

enough salt

Enough sıfat ile kullanılıyorsa,  sıfattan sonra gelir.

I am not good enough,  I am afraid. ( yeteri kadar iyi değil )

comments powered by Disqus