UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

At 8.00 we will be having our breakfast.

"Will be doing"  and   "will have done"

Yapılan bir eylemin tam ortasında olma durumunda " will be ...ing " kullanılır. Mesela gelecek yaz
 Bodrumda tatilde olacağımızı düşünelim ;

I will be on holiday in Bodrum this time next summer.

Tatil sırasında bir yaz eylemi içinde olalım ( swimming, reading, sleeping ). İşte bu eylemi anlatırken
" yapıyor olacağım"  anlamında ;

I will be swimming in the sea this time next summer. / Gelecek yaz bu vakitlerde yüzüyor olacağım.

I will be reading my novel.

I will be sleeping late at night.


Birinin bizi toplantı sırasında rahatsız etmemesini istiyoruz ;

Don't disturb me between 5-7. I will be having meeting. / .........Toplantı yapıyor olacağım.

Yarın saat 2.30 pm 'de okulda 10 A sınıfına ders anlatıyor olalım öğretmen olarak ;

I will be teaching English at 2.30 pm tomorrow. /......öğretiyor / ders veriyor olacağım.

Will you be talking to the Vice Principle for me tomorrow at 12./ Yarın benim için M.Yardımcısıyla 12 'de
 konuşuyor olur musun ?

I won't be having English lesson tomorrow because I am very ill today.

Usages / Kullanım

She will be repairing / Tamir ediyor olacak
He will be repairing
I will be repairing
You will be.....
They will be...
We will be.....

 

"will have done "

Gelecekte belli bir zamandan önce başka bir olayın tamamlandığını anlatırken ;

At 10, he will have left home. / Saat 10 da evi terketmiş olacak.
They will have been married for a year next year today. / Gelecek yıl bugün bir yıllık evli olacaklar.
At 3 o'clock tomorrow, she will have finished her work. / Yarın 3 'de işini bitirmiş olacak.

Usages / Kullanım ;

She will have repaired / Tamir etmiş olacak
He will have .....
you will have .....
We / I / They have.....


" Will and going to "

Hatırlayacağınız gibi will ve going to " future actions / gelecek aksiyonları " ifade eder.

1

" will " ani kararlarda ;

A ; Let's play soccer
B ; Ok. I will bring my new trainers. / Yeni spor ayakkabılarımı getireyim.

2

Niyet ifade eden konuşmalarda ;

I will visit my cousin this summer in the USA. / .........Ziyaret edeceğim / niyetindeyim.

3

Gelecekteki olayları tahmin etmeye çalıştığımızda ;

 

The weather will be freezing tomorrow. /  .....olacak ( Tahmini )

4

Plan ve arrangement ( plan ve ayarlama, düzenleme yapıldığında ) ; " going to "

We are going to play with ITA school at 10 o'clock tomorrow. / Planlanmış bir maç.

5

Kesinlik / Olma ihtimali yüksek olduğunda

We can see dark clouds. It is going to rain. ( koyu bulutlara göre yağmur yağacak. )

comments powered by Disqus