UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Ways of expressing the future

Ways of Expressing the Future

1 Future Simple ( Basit Gelecek Zaman )=will

Kesin olmayan şeylerde ;

I hope / Umarım
I think / Sanırım
I expect / Beklerim, umarım

ve

maybe / belki
probably / büyük ihtimalle

gibi ifadelerle daha da kuvvetli anlam kazanır.

Bu zamanda kullanılan 1.yardımcı fiil = will(ecek-acak).
"Will " yardımcı fiilinin aynı zamanda arzu, istek anlamına geldiğini de unutmayalım.

He will probably phone later. / Büyük ihtimalle sonra arayacak
I hope he will come soon. / Umarım yakında gelir ( gelecek )

2 Gelecek hakkında tahminde bulunurken ;

I think the climate will change. / Sanırım iklim değişecek.
The weather in the world will change in 20 years time./ 20 yılda dünyanın iklimi değişecek. ( tahmin )
Sea levels will change by several centimetres. / Deniz seviyesi birkaç santimetre yükselecek.


3
-Ricada bulunurken ( make requests );
Will you help me carry this suitcase ? / Bavulu taşımama yardım edermisin ?
Will you help me do the project ?

-Söz verirken ( make promise )
I will not ( won't ) forget my promise. / Sözümü unutmayacağım.
I will keep my promise. / Sözümü tutacağım.

-teklif yaparken ( make offers ) ;
I will offer you a hamburger. / Hamburger ısmarlayacağım.
Will I buy you a cake ? Sana kek alayım mı ?

4
---yor olacağım ( future continuous )

will + be + ...ing

I can not come to the match at 10 because I will be having dinner./ Maça gelemem çünkü yemek yiyor olacağım.
Sea level will be changing in 2020. / 2020'de deniz seviyesi yükseliyor olacak.
in 20 years time, some animals will be living in zoos. / ............bazı hayvanlar h.bahçesinde yaşıyor olacaklar.

5
---mış olacağım ( future perfect )

will + have + V3

Call / phone me after 10 because I will have had my dinner. / 10'dan sonra ara çünkü yemeğimi bitirmiş olacağım
She will have made 20.00 Euro by the time she is 30. / 30 yaşında 20 bin euro kazanmış olacak.
By the year 2040, some parts of rainforests will have disappeared./.......yok olmuş olacak.

 
6
"going to " - Delil olan gelecek zamandaki tahminlerde
There are lots of black clouds ! It is going to rain.
Siyah bulutların olması yağmurun yağmasına kuvvetli delil. Bu yüzden "will" yerine "going to" .

-Gelecek plan ve niyetlerde " going to "


I am going to study " English Literature " at the university. / Üniversitede İngiliz edebiyatı çalışacağım.
He is going to work as an engineer after the university.


-ing kullanarak "gelecek-future " anlamı kazandırma ;
I am seeing you tomorrow. / Seni yarın göreceğim / görürüm. ( arrange-ayarlama,düzenleme var.)

Correct Alternative ;

1 Isn't it cold ? I will close / I will be closing the door.
2 What a dust here ! We are going to sneeze ! / We will be sneezing!
3 I hope they will be remembering / will remember us for protecting people from the harmful effects of the sun.
4 I am going to spend / will spend my winter holiday in Moscow. I have booked the room !
5 By the year 2030, global warming will be rising / will have risen the temperature by 1.00 degrees.
6 Mary has decided that she is going to study / will study maths at the university.


Tartışalım / ( Let's Discuss )

1 Do you think we will often drive electric cars in 2013  ?

A; I think people are using at the moment
------------------------------------------------------------------------------
B; But not often. I think in a few years time...
------------------------------------------------------------------------------
2 Will people learn everything using computers in 10 years time ?
------------------------------------------------------------------------------
3 will there be human clones as in the movies ?
-----------------------------------------------------------------------------
4 Do you think flue will have been cured  by 2020 ?
-----------------------------------------------------------------------------

İkili konuşmalarda ( in pairs ) kullanacağımız bazı konular ?

1 What will you be doing at this time next year ?....yor olacaksın ?
- I will have graduated and I will be working.....
2 How long will you have worked at your job in June ? / ......mış olacaksın

comments powered by Disqus