UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Ante - in front of / önünde = ante-room, ante door

İngilizcede "Prefixes / önekler " konusunu vermeye devam ediyoruz.

Prefix ; 

anti = karşıt (1) = antisocial/anti sosyal,    yerine (2) = anti-hero / kahraman yerine

ante = önünde = antedoor / kapı önünde

auto = kendi = autobiography / otobiyografi,   yardımsız (2) = automatic

bi = iki defa olma = biennial / iki yıllık,  bi-monthly / iki aylık,   bilingual / iki dilli

circum = etrafında = circumnavigate = etrafını dolaşmak

co = birlikte = co-operation / işbirliği ,  co-pilot / ikinci pilot

com = karşıt olarak = compare / karşılaştırmak

cor = karşıt = correspond / haberleşmek, yazışmak

con = birlikte = context, contemporary

contra = karşıt olma = contradict / çelişmek, yalanlamak

de = karşıt, tersi olma = deforest / ormansızlaştırmak , defrost / buzunu eritmek

demi = yarım = demi hero

dis = negatif = disadvantage, dissimilar, disbelieve, disagree

ex = eski = ex-friend / eski arkadaş , ex- husband / eski koca

extra = ötesinde, uç = extraordinary, extraterrestrial / dünya dışı

fore = ön, önünde = foretell / tahmin etmek, forehand

hemi = yarım = hemisphere / yarım küre

hyper = uç, öte = hyperactive , hypersensitive

im-in = de ,da = imprint / basmak, kondurmak, immoral / ahlaksız ,     intake, input = giriş, girdi

ir = değil, olumsuz = irresponsible / sorumsuz ,  irrelevant / ilgisiz, konu dışı

inter = arasında , birinden diğerine = interactive, international

kilo = bin = kilogram / bin gram

macro = büyük = macrocosm / kainat

maxi = en çok, büyük =maximum

mal = kötü = mal = malnutrition / kötü beslenme

mega = büyük = megastar, megaton / birmilyon ton

micro = küçük = microscope , microfilm, 

mid = ortasında = mid-day, midafternoon., midnight

comments powered by Disqus