UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

İngilizcede Sonekler / Study-student

Yeni kelime türetmek için kelimenin sonuna eklediğimiz hecelere " suffix " deriz.

İnsanlar gönderme yapan son ekler ;

- ist  = science / scientist,   piano / pianist,  type / typist

- ant , ent = study / student ,  assist / assistant , descend / descendant ( torun )

- ee = examine / examinee ( sınava giren ) , employ / employee ( işçi )

 

Fiillerden türeyen isimler ;

- al = propose / proposal,( öneri, tasarı )  try / trial,( deneme, mahkeme )  arrive / arrival ( varış )

- age = pass / passage 

- ation = inform / information,  quest / question ( soru ) , investigate / investigation ( soruşturma )

- ance / ence = refer / reference,  differ / difference ( farklılık ), depend / dependence ( bağımlılık )

- ment = improve / improvement , develope / development ( gelişme - ilerleme )

- sion = revise / revision ( tekrar,  gözden geçirme ) , expand / expansion ( genişleme , büyüme )

- tion = compete / competition( yarışma ) , 

- sis = emphasise / emphasis ( vurgu )

- y = discover / discovery

 

İsimden türeyen sıfatlar ;

- al  = accident / accidental ( kazaran ),  function / functional ( fonksiyonel, kullanışlı )

- ous = danger / dangerous , posion / poisonous ( zehirli )a

- ical = alphabet / alphabetical

- ic = drama / dramatic ,

- ive = expense / expensive ( pahalı

- ish = fool / foolish,  child / childish ( çocuksu )

- ful = care / careful , help / helpful,( yardımsever )  harm / harmful ( zararlı )

- ant = brilliance / brilliant  ( mükemmel )

- able = reason / reasonable / mantıklı , akla uygun

- y = wind / windy  ,  salt / salty

- ly = day / daily , week ; weekly

 

Sıfattan türeyen İsimler :

- ance / ence  = different / difference , important / importance ( önem )

- ion = perfect / perfection ( mükemmellik )

- ity = similar / similarity, popular / popularity ( popülerlik )

- y = modest / modesty, 

- ty = safe / safety

- ness =  happy / happiness,  sad / sadness , dark / darkness

- iness = lazy / laziness ( tembellik )

 

Sıfattan türeyen fiiller ;

Bu fiillerin sayısı pek fazla değildir. 

- en = tight / tighten ( darlaştırmak ), 

- ise = modern /  modernise 

- en = strength / strenght / güçlendirmek ), short / shorten 

comments powered by Disqus