UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Future Perfect and Other Forms/ ..mış olacak

Future yani gelecek zaman konusu konuşulduğunda hatırlayacağımız en önemli konu " will-ecek,acak " yardımcı fiilinin kullanılması gerektiğidir.

Bu makalede gelecek zamanda , vakit geldiğinde bitmiş olacak olaylardan bahsedeceğiz.

will + have + V3 ;  Yani "will" ile birlikte "have" mutlaka kullanılacak, fiil 3. hali ile eklenecektir.

I / you / we / they / she / he / it   +   will  +  have + finished. Bitirmiş olacağız.

Yani yukarıdaki tablonun anlamı ; will ve have yardımcı fiilleri bütün özneler için aynı ve mutlaka kullanılmalı, fiil ise 3. forma getirilip eklenmeli.

Yukarıdaki tablodan da tahmin edilebileceği gibi soru şekli de " will "başa getirilerek yapılacak.

Will you have finished the work ? Çalışmayı bitirmiş olacak mısın ?

 

present------------------------------------future

 

Gelecek zamandaki belli bir vakitte bitmiş olacak hareketler ve durumlar için demiştik. "by" edatı kullanarak zamanı bellli edebiliriz. Daha fazla örnek ;

By the end of this month, we will have paid our debts.  Ay sonunda / Ay sonuna kadar borçları ödemiş olacağız. ( Ay sonu geldiğinde. )

This time next month, the goverment will have stated its debts. Gelecek ay bu vakit, hükümet borçlarını açıklamış olacak.

Will all people have finished their business in the fair ? Fuardaki bütün insanlar görevlerini / işlerini bitirmiş olacaklar mı ?

 

Bütün cümlelerde will ve have yardımcı fiillerinin zorunlu kullanıldığına dikkat ediniz.

 

I don't think the lessons will have finished by 4.00.  Saat 4'de derslerin bitmiş olacağını zannetmiyorum.

The country will have changed completely by 2015.  Ülke 2015'e kadar /'e yakın tamamıyla değişmiş olacak.

By next year, my wife will have learned to swim.......öğrenmiş olacak...

By 2014, he will have finished the school. ....Okulu bitirmiş olacak....

 

e.g.

Today is Sunday, what will you have done by the end of next month ? Bu gün Pazar, ay sonuna kadar ne yapmış olacaksın ?

I will have finished all of my works in the school. Okuldaki bütün işlerimi bitirmiş olacağım.

comments powered by Disqus