INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE
LINKING WORDS / EITHER...OR

Either ...or / ya..... ya da, neither...or / ne o..... ne de

Conquer English
INTERMEDIATE
INDIRECT SPEECH / SORULARI AKTARMA

Reporting Questions / I asked where he was going

Conquer English
INTERMEDIATE
INDIRECT SPEECH / AKTARMA İFADELERİ

Başkalarının söylediği cümle ve ifadeleri diğerlerine aktarmak için iki yol kullanırız :

Conquer English
INTERMEDIATE
CONNECTING ADVERBS / FIRST, THEN, NEXT

Olayların oluş sırasını anlatırken aşağıdaki kelimeleri kullanırız ve bunlar cümlelerimize zenginlik katarlar.

Conquer English
INTERMEDIATE
EITHER , NEITHER, SO , TOO

İngilizcede neither / naidır/ ve either / aidır / gibi bağlayıcı zarfları, diyaloğa başka negatif bir fikir sunmak istediğimizde kullanırız.

Conquer English
INTERMEDIATE
(NOT) AS ... AS, ENOUGH

Daha önceki yazılarımızda karşılaştırma ( comparative ve superlative ) yaparken aşağıdaki ayrıntıları öğrenmiştik ;

Conquer English
INTERMEDIATE
PASSIVE VOICE 2 / EDILGEN 2

Daha önceki yazıda belirtildiği gibi passive, şahsın belli olmadığı eylemler ve süreçler için kullanılır.

Conquer English
INTERMEDIATE
CONDITIONAL 2 / IF

İngilizcede Second Conditionals yani şartlı cümlelerin 2. formunu (PAST Tense) ve (Would) ile kullanarak yaparız. Pre-Intermediate sayfasında anlatılan If 1.formdaki kullanımın aksine burada hayali durumlardan bahsederiz.