INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
Determiners / Belirteçler

Bu dersimizde Determiners / belirteçler konusuna ayrıntılı bakacağız. İngilizcede determiners / Belirteçeler şunlardır ;

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
LESSON 3 ; REPORTED SPEECH SPECIAL VERBS

Daha önce 2 ders halinde çalıştığımız R.Speech’de şimdi MODAL / Y.Fiillerin aktarımını çalışacağız. Söylenen cümleyi başkasına aktarırken ( report ) nasıl değiştine dikkat ediniz

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
PASSIVE VOICE / EDİLGEN ÇATI-YAPI

Daha önceki Passive voice / edilgen çatı dersinde belli gramer kalıplarının aktive den passive e dönüştüğünü örneklerle açıklamıştık. Passive Voice u tekrar hatırlayalım;

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
MODALS 3 / MUSTN’T NEEDN’T / LESSON 3

Negatif anlamda (must- meli, malı) y.fiilinden bahsediyorsan yasak anlamı var demektir. ( It is forbidden )

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
THE INFINITIVE (TO) AND GERUND (ING) / LESSON 3

Forget / unutmak anlamı olan bu kelimeyi iki anlamda da yazalım

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
MODALS / DEDUCTION ( SONUÇ ÇIKARMA ) AND SPECULATION ( TAHMİN ) LESSON 2

İngilizcede yardımcı fiiller modals , esas fiile ( verb ) pek çok anlamı yüklemek için kullanılır.

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
GERUNDS AND INFINITIVES / LESSON 2

Bu bölümün 1.dersinde –ing ile kullanılan fiilleri çalışmıştık. Şimdi ise –to ile kullanılan fiilleri göreceğiz.

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE
GERUNDS (-ING) AND INFINITIVES (-TO)

Gerund ( cerınd ) isim olarak kullanılan bir fiildir. Cümlenin öznesi olarak da kullanılabilir. Ayrıca nesnesi ( object ) de olabilir.